Προώθηση της Τοπικής Ανάπτυξης: Ο Ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Κοινωνικών Συνεταιρισμών


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, ειδικά όταν συνδυάζονται με στρατηγικές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ένα ισχυρό εργαλείο από αυτή την άποψη είναι η ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που όχι μόνο συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και δίνουν προτεραιότητα στην κοινωνική ένταξη και την ευημερία της κοινότητας.

Αυτό το άρθρο εμβαθύνει στην εφαρμογή των αρχών της κοινωνικής οικονομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, με έμφαση στην ένταξη ευάλωτων ομάδων στην τοπική κοινωνία.

Κατανόηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Η κοινωνική οικονομία αναφέρεται σε μια σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων που οργανώνονται για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη της κοινότητας και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, ενώσεις αλληλοβοήθειας, κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλες μορφές οργανώσεων που δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς στόχους παράλληλα με τους οικονομικούς στόχους.

Η τοπική αυτοδιοίκηση, από την άλλη πλευρά, αφορά την αποκεντρωμένη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων από τις τοπικές αρχές, δίνοντας τη δυνατότητα στις κοινότητες να αντιμετωπίσουν τις μοναδικές προκλήσεις και ευκαιρίες τους.

Η Συνέργεια μεταξύ Κοινωνικής Οικονομίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Η συνέργεια μεταξύ πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας και τοπικής αυτοδιοίκησης είναι εμφανής στην κοινή τους έμφαση στη συμμετοχή της βάσης, στην ενδυνάμωση της κοινότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αξιοποιώντας τοπικούς πόρους, γνώση και δίκτυα, οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας που υποστηρίζονται από την τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους για να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες ανάγκες της κοινότητας, οδηγώντας σε πιο χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικές τοπικές οικονομίες.Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων: Ένα αποτελεσματικό μοντέλο στη σφαίρα της κοινωνικής οικονομίας είναι η ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις ανήκουν και λειτουργούν από τα μέλη τους, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν υπαλλήλους, πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις που οδηγούνται αποκλειστικά από κίνητρα κέρδους, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί δίνουν προτεραιότητα στον κοινωνικό αντίκτυπο, επανεπενδύοντας τα κέρδη τους προς όφελος των μελών και της κοινότητας γενικότερα.

Παράδειγμα: Ας εξετάσουμε την περίπτωση μιας αγροτικής πόλης που αντιμετωπίζει οικονομική παρακμή λόγω του κλεισίματος των παραδοσιακών βιομηχανιών. Με την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα μέλη της κοινότητας αποφασίζουν να ιδρύσουν έναν κοινωνικό συνεταιρισμό επικεντρωμένο στη βιώσιμη γεωργία και τον οικοτουρισμό. Ο συνεταιρισμός παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης σε ντόπιους αγρότες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από περιθωριοποιημένα περιβάλλοντα, όπως μετανάστες ή άτομα με αναπηρία. Μέσω συνεργατικών μηχανισμών λήψης αποφάσεων και κατανομής εσόδων, ο συνεταιρισμός όχι μόνο παράγει εισόδημα αλλά και αναζωογονεί την τοπική οικονομία διατηρώντας παράλληλα τη φυσική κληρονομιά της περιοχής.

Ένταξη ευάλωτων ομάδων: Μια βασική πτυχή των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων είναι η δέσμευσή τους για τη συμπερίληψη, ιδιαίτερα η ένταξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες στην τοπική κοινωνία. Παρέχοντας υπηρεσίες κατάρτισης, απασχόλησης και υποστήριξης, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί δημιουργούν μονοπάτια για τα περιθωριοποιημένα άτομα ώστε να συμμετέχουν ουσιαστικά σε οικονομικές δραστηριότητες, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική τους ένταξη και αυτοπεποίθηση.

Παράδειγμα: Σκεφτείτε έναν κοινωνικό συνεταιρισμό σε μια αστική περιοχή που ειδικεύεται στη χειροτεχνία. Αναγνωρίζοντας το ταλέντο και τις δυνατότητες των ατόμων που βιώνουν έλλειψη στέγης, ο συνεταιρισμός τους προσφέρει εκπαίδευση στη χειροτεχνία και ευκαιρίες απασχόλησης στις εγκαταστάσεις παραγωγής του. Αυτή η πρωτοβουλία όχι μόνο παρέχει πηγή εισοδήματος και σταθερότητα στους συμμετέχοντες, αλλά ενισχύει επίσης την αίσθηση αξιοπρέπειας και του ανήκειν στην κοινότητα.

Η εφαρμογή των αρχών της κοινωνικής οικονομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων έχει τεράστιες δυνατότητες για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης. Αξιοποιώντας τις συλλογικές προσπάθειες των μελών της κοινότητας και αξιοποιώντας τις μοναδικές δυνάμεις τους, αυτές οι πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην οικοδόμηση πιο ανθεκτικών, δίκαιων και συνεκτικών κοινωνιών. Καθώς οι κυβερνήσεις και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την αξία των προσεγγίσεων από κάτω προς τα πάνω στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, ο ρόλος των κοινωνικών συνεταιρισμών στην προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς είναι πιθανό να γίνει ακόμη πιο έντονος τα επόμενα χρόνια.