Πρόσβαση σε Χρηματοδοτήσεις ΚοινΣΕπ!


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Στο πλαίσιο της δράσης για τη δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της κοινωνικής οικονομίας το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής πραγματοποιεί έρευνα με Θέμα «Πρόσβαση σε Χρηματοδοτήσεις των ΚΟΙΝΣΕΠ».

images

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνα είναι να προσδιοριστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν οι υφιστάμενες ΚΟΙΝΣΕΠ σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση της ίδρυσης και λειτουργίας τους. Η συμβολή σας σε αυτό το στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας κρίνεται καθοριστική και απαραίτητη καθώς με την εμπεριστατωμένη άποψη σας και τις εμπειρίες σας θα συμβάλλετε σημαντικά στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος αυτού.