Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος Χρηματοδότησης σε ΚοινΣΕπ για συμμετοχή στο πρόγραμμα +RESILIENT


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είναι εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Mediterranean Open Resources for Social Innovation of Socially Responsive Enterprises/Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων» με ακρωνύμιο «+RESILIENT».

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα  που στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων με κοινωνικό προσανατολισμό και κοινωνική υπευθυνότητα μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών και διαθέσιμων ανοιχτών δεδομένων (open data).

Σε αυτή τη φάση του έργου πρέπει μεταξύ άλλων η Περιφέρεια να εντοπίσει τους πιθανούς ωφελούμενους του προγράμματος (stakeholders) ώστε να γίνει μια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε, εφόσον σας ενδιαφέρει η συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος, να συμπληρώσετε την συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα συνημμένα ερωτηματολόγια στο επίπεδο που μπορείτε, και να τα αποστείλετε έως την Παρασκευή 19-10-2018.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Χρύσα Ψαρικίδου
τηλ. 25313-52128
φαξ 25313-52184