Πρόσκληση σε ΚοιΣΠΕ και ΚοινΣΕπ Ένταξης σε Πρόχειρο διαγωνισμό για την αποψίλωση χόρτων στην Αττική


Αγοράστε τα αγαπημένα σας προϊόντα από τους χορηγούς μας και υποστηρίξτε μαςΕάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 8χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 480 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το αρ. 20 του ν.4412/16 (Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα) για ανάδειξη μειδότη για την αποψίλωση χόρτων στο Παράρτημα ΑΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής Η ΜΗΤΕΡΑ, ΠΑΑΠΑ Βούλας και Μονάδας Σκαραμαγκά, σύμφωνα με τις 3044/29-3-2017, 2660/17-3-2017, 2519/14-3-2017, 4557/12-5-2017 Τεχνικές Περιγραφές των υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμένης δαπάνης 15.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(ΦΠΑ 24%)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο σύμφωνα με το αρ. 20 του ν.4412/16 και τις διατάξεις του ν.4430/2016 οι κάτωθι:

 Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ)του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), όπως ισχύει με το ν.4430/16.

 Κοινωνικοί Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (ΚΟΙΝΣΕΠ) της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) όπως ισχύει με τις διατάξεις του ν.4430/16.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Έρευνα Τρέχουσας Κατάστασης ΚοινΣΕπ 2021 πές μας τα προβλήματα σου 


Εάν σε κάποια μας σελίδα δεν δουλεύει η φόρμα επικοινωνίας παρακαλώ στείλτε μήνυμα από εδώ


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!Η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (δείτε εδώ) σας προσκαλεί κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 19:00  στην ανοιχτή  Συνάντηση ΚοινΣΕπ  με θέματα συζήτησης την ανάπτυξη Δικτύωσης και Συνεργασιών ανάμεσα σε φορείς Κ.Αλ.Ο. Zoom Meeting Room - Meeting ID: 449 455 0269 - Passcode: koinsep