Πρόσκληση στελέχωσης της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημοσίου τομέα (μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Δέκα (10) θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) οι οποίες είναι ως εξής:

  • Έξι (6) θέσεις της κατηγορίας Π.Ε. Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Μία (1) θέση της κατθγορίας Π.Ε. Οικονομικών Επιστημών
  • Μία (1) θέση της κατηγορίας Π.Ε. Πληροφορικής
  • Μία (1) θέση της κατηγορίας Π.Ε. Νομικών Επιστημών
  • Μία (1) θέση της κατηγορίας Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καλούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά έως την 31-12-2016.

Αναλυτικές πληροφορίες Εντυπο Αίτησης


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.