Πρόσκληση σχετικά με το έργο καθαριότητας μονάδων της ΑΕΜΥ Α.Ε.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images

Πρόσκληση σχετικά με το έργο καθαριότητας μονάδων της ΑΕΜΥ Α.Ε. κατεβάστε από εδώ την προκήρηξη

Αναθέτουσα Αρχή ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
Τίτλος Έργου ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΕΜΥ Α.Ε.
Είδος Σύμβασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Είδος Διαδικασίας ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α. 23%) 18.000,00 €
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νομικά πρόσωπα κάθε μορφής
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 02/07/2015, ημέρα Πέμπτη
Ημερομηνία, ώρα λήξης υποβολής προσφορών 23/07/2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 12:00
Κριτήριο κατακύρωσης Η χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία , ώρα, τόπος διενέργειας 23/07/2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 12:00, Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού
Τρόπος Παραλαβής Διακήρυξης Διαγωνισμού Aπό το Τμήμα Ενιαίας Διαχείρισης και Συμβάσεων ΑΕΜΥ Α.Ε. (Γεωργίου Δαμάσκου 1, Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, τκ 13677, Ολυμιακό Χωριό), καθημερινά 09:00 – 14:00 Από το Δικτυακό τόπο της εταιρείας, www.aemy.gr
Πληροφορίες Τμήμα Ενιαίας Διαχείρισης και Συμβάσεων ΑΕΜΥ Α.Ε. Τηλ. 210 2420217, Οικονομόπουλος Γιώργος