Πρόταση για Ίδρυση ΚοινΣΕπ: Προώθηση Πολιτισμού και Κοινοτικής Ανάπτυξης μέσω Βιβλίων, Ταινιών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης επικεντρωμένης στην οργάνωση πολιτιστικών δράσεων, την έκδοση βιβλίων και την παραγωγή ταινιών μπορεί να είναι ένα εγχείρημα επιβράβευσης που όχι μόνο προάγει τον τοπικό πολιτισμό αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες για κοινοτική ανάπτυξη. 

Ακολουθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιγράφει τα βασικά στοιχεία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας:

Πρόταση για Ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης: Προώθηση Πολιτισμού και Κοινοτικής Ανάπτυξης μέσω Βιβλίων, Ταινιών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

1. Περίληψη: Προτείνουμε την ίδρυση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης με στόχο τη διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων, την έκδοση βιβλίων και την παραγωγή ταινιών. Η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί για να συνεισφέρει στην τοπική κοινωνία με την προώθηση του πολιτιστικού εμπλουτισμού, την ενθάρρυνση του γραμματισμού και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης. Μέσω μιας συνεταιριστικής δομής, το έργο στοχεύει στη συμμετοχή των μελών της κοινότητας στη λήψη αποφάσεων και στην κατανομή των κερδών.

2. Στόχοι Έργου: α. Προώθηση και διατήρηση του τοπικού πολιτισμού μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων, λογοτεχνίας και κινηματογραφικής παραγωγής.

 • β. Να ενισχύσει τις ευκαιρίες αλφαβητισμού και εκπαίδευσης στην κοινότητα.
 • γ. Να δημιουργήσει βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους κατοίκους της περιοχής.

3. Συνεταιριστική Δομή: Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση θα λειτουργεί ως συνεταιρισμός ιδιοκτησίας των μελών, διασφαλίζοντας τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων και τη δίκαιη κατανομή των κερδών. Τα μέλη θα περιλαμβάνουν τοπικά άτομα, καλλιτέχνες, συγγραφείς, κινηματογραφιστές και λάτρεις του πολιτισμού που είναι αφοσιωμένοι στους στόχους του έργου.

4. Δραστηριότητες:

 • α. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις: i. Διοργανώστε πολιτιστικά φεστιβάλ, εκθέσεις και παραστάσεις που αναδεικνύουν τα τοπικά ταλέντα. ii. Συνεργαστείτε με καλλιτέχνες και καλλιτέχνες για τη συμμετοχή της κοινότητας.
 • β. Εκδοτικός Τομέας: i. Δημοσιεύστε βιβλία που αναδεικνύουν τοπικές ιστορίες, παραδόσεις και αναδυόμενους συγγραφείς. ii. Δημιουργήστε συνεργασίες με τοπικούς συγγραφείς, εικονογράφους και εκδότες.
 • γ. Παραγωγή Ταινίας: i. Δημιουργήστε ντοκιμαντέρ και ταινίες που αποτυπώνουν και γιορτάζουν τον τοπικό πολιτισμό. ii. Παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επίδοξους κινηματογραφιστές εντός της κοινότητας.

5. Κοινωνικός αντίκτυπος: α. Πολιτιστικός εμπλουτισμός: i. Αυξημένη ευαισθητοποίηση και εκτίμηση του τοπικού πολιτισμού. ii. Ενίσχυση των κοινοτικών δεσμών μέσω κοινών πολιτιστικών εμπειριών.

 • α. Γραμματισμός και Εκπαίδευση: i. Βελτιωμένα ποσοστά αλφαβητισμού μέσω διανομής βιβλίων και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. ii. Υποτροφίες και προγράμματα καθοδήγησης για επίδοξους συγγραφείς και κινηματογραφιστές.
 • β. Απασχόληση και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: i. Δημιουργία θέσεων εργασίας στη διαχείριση εκδηλώσεων, τις εκδόσεις και την παραγωγή ταινιών. ii. Προγράμματα κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ντόπιων ατόμων στον πολιτιστικό τομέα.

6. Χρηματοδότηση και Βιωσιμότητα:

 • α. Ζητήστε επιχορηγήσεις από κυβερνητικούς φορείς, ιδρύματα και πολιτιστικούς οργανισμούς.
 • β. Δημιουργήστε εισόδημα μέσω πωλήσεων εισιτηρίων, πωλήσεων βιβλίων και διανομής ταινιών.
 • γ. Εξερευνήστε συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις για χορηγίες και συνεργασίες.

7. Μάρκετινγκ και προβολή:

 • α. Αναπτύξτε μια ισχυρή διαδικτυακή παρουσία μέσω ενός αποκλειστικού ιστότοπου και πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.
 • β. Συμμετέχετε σε προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και τη συγκέντρωση υποστήριξης.

8. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση:

 • α. Εφαρμόστε τακτικά μηχανισμούς ανατροφοδότησης από τα μέλη και την κοινότητα.
 • β. Αξιολογήστε τον αντίκτυπο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, των εκδόσεων βιβλίων και των κινηματογραφικών έργων.

9. Χρονοδιάγραμμα:

 • Φάση 1: Ίδρυση και εγκατάσταση υποδομής (6 μήνες).
 • Φάση 2: Έναρξη πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδοτικών δραστηριοτήτων (12 μήνες).
 • Φάση 3: Έναρξη παραγωγής ταινιών και επέκταση συνεταιριστικών μελών (18 μήνες).

10. Συμπέρασμα: Η παρούσα πρόταση προβλέπει μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που όχι μόνο εμπλουτίζει την τοπική κουλτούρα αλλά συμβάλλει και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της κοινότητας. Ενισχύοντας τη συνεργασία και τη συνεκτικότητα, η πρωτοβουλία επιδιώκει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο μοντέλο για την πολιτιστική έκφραση και τη συμμετοχή της κοινότητας.