Πως Μπορεί το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας να βοηθήσει εκ του νομού την ανάπτυξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα;


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 600 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το Ελληνικό Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση και υποστήριξη της ανάπτυξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους το Ελληνικό Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορεί να βοηθήσει:

Υποστήριξη Συνηγορίας και Πολιτικής: Το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας μπορεί να υποστηρίξει ευνοϊκές πολιτικές και κανονισμούς που διευκολύνουν την ίδρυση και την ανάπτυξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μπορεί να συνεργαστεί με κυβερνητικές αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, φορολογικών κινήτρων και νομικών πλαισίων.

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Κατάρτιση: Το Ελληνικό Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος μπορεί να οργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και σεμινάρια για να ενισχύσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις ατόμων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Αυτές οι πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων μπορούν να καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως η συνεταιριστική διαχείριση, η οικονομική διαχείριση, το μάρκετινγκ και η νομική συμμόρφωση.

Δικτύωση και Συνεργασία: Το Ελληνικό Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να δημιουργούν συνεργασίες. Διευκολύνοντας τις συνδέσεις και τη συνεργασία, το επιμελητήριο μπορεί να βοηθήσει τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές, να συγκεντρώσουν πόρους και να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις. {διαβάστε εδώ την συνέχεια}