Πως μπορώ να εντοπίσω στην περιοχή μου σε ποιο τομέα θα ενεργοποιηθεί η Κοινωνική μου Συνεταιριστική Επιχείρηση;


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ο καθορισμός του τομέα για την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρησή σας απαιτεί προσεκτική εξέταση διαφόρων παραγόντων. Ακολουθούν ορισμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τον κατάλληλο τομέα για την επιχείρησή σας στην περιοχή σας:

Προσδιορίστε τις ανάγκες της κοινότητας: Διεξάγετε ενδελεχή έρευνα για να κατανοήσετε τις πιεστικές κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες στην τοπική σας κοινότητα. Αξιολογήστε τους τομείς στους οποίους λείπει η βοήθεια ή όπου υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης. Αυτή η ανάλυση θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τομείς που απαιτούν προσοχή και να ευθυγραμμιστείτε με την αποστολή του συνεταιρισμού σας.

Αξιολογήστε την τεχνογνωσία και τους πόρους σας: Αξιολογήστε τις δεξιότητες, την τεχνογνωσία και τους πόρους που διατίθενται στον συνεταιρισμό σας. Προσδιορίστε τους τομείς όπου η ομάδα σας έχει γνώση, εμπειρία και πάθος. Σκεφτείτε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτά τα δυνατά σημεία για να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις προσδιορισμένες ανάγκες της κοινότητας.

Διεξαγωγή ανάλυσης αγοράς: Μελετήστε την τοπική αγορά για να εντοπίσετε υπάρχουσες επιχειρήσεις και ανταγωνιστές σε διάφορους τομείς. Αναλύστε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το κοινό-στόχο και τη συνολική βιωσιμότητά τους. Αναζητήστε τομείς όπου υπάρχει κενό ή χώρος για καινοτομία που ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του συνεταιρισμού σας.

Αλληλεπίδραση με την κοινότητα: Συνδεθείτε με τοπικούς οργανισμούς, ηγέτες της κοινότητας και πιθανούς δικαιούχους για να αποκτήσετε γνώσεις σχετικά με τις προοπτικές και τις ανάγκες τους. Παρακολουθήστε τις συναντήσεις της κοινότητας, συμμετάσχετε σε φόρουμ και πραγματοποιήστε έρευνες ή συνεντεύξεις για να συγκεντρώσετε πολύτιμες πληροφορίες. Η συνεργασία με την κοινότητα θα παρέχει πληροφορίες από πρώτο χέρι για τους τομείς που απαιτούν προσοχή και τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχει ο συνεταιρισμός σας.

Εξερευνήστε συνεργασίες: Ερευνήστε πιθανούς συνεργάτες, όπως κυβερνητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις στην περιοχή σας. Η συνεργασία με υπάρχοντες φορείς μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους τομείς στους οποίους εργάζονται και να εντοπίσετε ευκαιρίες συνεργασίας ή εξειδίκευσης.

Εξετάστε τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο: Αξιολογήστε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο των τομέων που εξετάζετε. Αξιολογήστε τις δυνατότητες ανάπτυξης, την επεκτασιμότητα των λειτουργιών του συνεταιρισμού σας και την ικανότητα δημιουργίας βιώσιμων εσόδων. Επιπλέον, εξετάστε τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει ο συνεταιρισμός σας σε κάθε τομέα.

Ζητήστε συμβουλές από ειδικούς: Συμβουλευτείτε επαγγελματίες που ειδικεύονται στην ανάπτυξη συνεταιρισμών, την επιχειρηματική στρατηγική ή την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μπορούν να παρέχουν πολύτιμες οδηγίες με βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους, βοηθώντας σας να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον τομέα που θα επιλέξετε.

Να θυμάστε ότι ο τομέας που θα επιλέξετε θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την αποστολή, τους στόχους και τις αξίες του συνεταιρισμού σας, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες της τοπικής σας κοινότητας. Διεξάγοντας ενδελεχή έρευνα, αλληλεπιδρώντας με την κοινότητα και λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, μπορείτε να προσδιορίσετε τον καταλληλότερο τομέα για την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρησή σας στην περιοχή σας.


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.