Πώς θα πάρετε επιδοτήσεις 50% – 60% για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Πέντε προγράμματα στην περιφέρεια ενισχύουν κατά 50% έως 60% επενδύσεις για τη μεταποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Δικαιούχοι των κοινοτικών κονδυλίων είναι όσοι σκοπεύουν να ανοίξουν νέες μικρές μεταποιητικές μονάδες καθώς και εκείνοι που ήδη διαθέτουν και θέλουν να τις εκσυγχρονίσουν.

Τα προαναφερόμενα ποσοστά επιδότησης ισχύουν για επενδύσεις με ανώτατο ύψος από 400.000 έως 500.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και το είδος της πρότασης. Οι χρηματοδοτήσεις έρχονται μέσα από προγράμματα leader που «τρέχουν» αυτήν την περίοδο. Και είναι στις περιοχές:

images

[1] Αχαϊας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 19η Μαίου.
[2] Ηλείας με προθεσμία την 28η Απριλίου.
[3] Καβάλας με τους επενδυτές να μπορούν να καταθέσουν προτάσεις έως τις 18 Μαίου.
[4] Πιερίας με καταληκτική ημερομηνία την 12η Ιουνίου.
[5] Καρδίτσας με την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων να έχει παραταθεί έως τις 30 Απριλίου.

Ενδεικτικά παρουσιάζονται ορισμένες από τις βασικές κατηγορίες αγροτικών προϊόντων καθώς και τα είδη των μεταποιητικών μονάδων που μπορούν να υπαχθούν στα τοπικά προγράμματα Leader.

[1] Κρέας: μονάδες τεμαχισμού, τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.
[2] Γάλα: τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαουρτιού
[3] Αβγά: μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αβγών
[4] Μέλι: τυποποίηση, επεξεργασία, μεταποίηση και συσκευασία μελιού αλλά και προϊόντων που παράγονται με βάση το μέλι.
[5] Δημητριακά: αποθηκευτικοί χώροι δημητριακών, ξηραντήρια και μονάδες αποφλοίωσης • τυποποίησης ρυζιού.
[6] Ελαιόλαδο: ελαιοτριβεία
[7] Οίνος: οινοποιεία και γραμμές εμφιάλωσης.
[8] Οπωροκηπευτικά: μονάδες συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών. Μεταποίηση βιομηχανικής ντομάτας και φρούτων. Μεταποίηση λαχανικών.
[9] Άνθη: ανθαγορές, κέντρα διανομής, μονάδες μεταποίησης.
[10] Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό.
[11] Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.

Πιο αναλυτικά ανά προϊόν οι μονάδες που επιχορηγούνται είναι:

Κρέας

• Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων
• Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής
• Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας
• Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – κονσέρβες κλπ)

Γάλα

• Ίδρυση – επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος
• Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, της χώρας
• Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος
• Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος
• Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός – επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Αβγά

• Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών
• Εκσυγχρονισμός- επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών
• Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αβγά
• Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών και προϊόντων που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κλπ) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων.

Μέλι

• Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης – συσκευασία μελιού
• Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας μελιού μονό σε ορεινές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης βιολογικού μελιού
• Ίδρυση – εκσυγχρονισμός – επέκταση – μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή σακχαρώδων προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κλπ.

Δημητριακά

• Εκσυγχρονισμός κάθετων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα
• Εκσυγχρονισμός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών
• Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών
• Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων ξηραντηρίων δημητριακών
• Συμπλήρωση – εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού ξήρανσης ή ψύξης
• Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης – επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού
• Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υγροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση
• Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων
• Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε ορεινές περιοχές

Ελαιόλαδο

• Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση δυναμικότητας με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη
• Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων
• Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη
• Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων – συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας
• Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος
• Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση της δυναμικότητας

Οίνος

• Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς ααύξηση της δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας
• Συγχώνευση οινοποιείων με παράλληλο εκσυγχρονισμό (κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού) για βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας
• Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:

α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές περιοχές
β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας (Καν. (ΕΟΚ) 2092/91) και συμπληρωμάτων οικολογικής διαχείρισης

• Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής.

Οπωροκηπευτικά

• Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών
• Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών.
• Μεταποίηση βιομηχανικής τομάτας. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και την παραγωγή νέων προϊόντων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
• Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερύκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κλπ)
• Κονσερβοποιεία – Χυμοί φρούτων – Αποξηραμένα φρούτα
• Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών) σύγχρονης τεχνολογίας
• Ίδρυση – εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιου.
• Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, χυμοποίησης εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, την παραγωγή νέων προϊόντων.
• Μεταποίηση λαχανικών. Ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων, κυρίως όσον αφορά στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και στην παραγωγή νέων προϊόντων. Ίδρυση νέων μονάδων ή εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων για την παραγωγή χυμών λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία
• Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης υπολειμμάτων των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασμάτων ή και ζωοτροφών
• Μεταποίηση ξηρών καρπών. Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κλπ.
• Μεταποίηση σύκων – σταφίδων. Εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων
• Εκσυγχρονισμός των μονάδων επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών, χωρίς αύξηση δυναμικότητας
• Ίδρυση – επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές παραγωγής νέων προϊόντων
• Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τις αστικές περιοχές, για λόγους που σχετίζονται με τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυναμικότητας
• Μεταποίηση πατάτας. Ιδρύσεις νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός – επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, συμπλήρωση υφιστάμενων μονάδων, ή προσθήκη γραμμών σε υφιστάμενες μονάδες μεταποίησης γεωμήλων με προορισμό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως προτηγανισμένης / κατεψυγμένης πατάτας, τσιπς ή σνακς πατάτας κλπ

Ανθη

• Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση υφιστάμενων μονάδων.
• Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός και επέκταση τυποποιημένων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών
• Ίδρυση ξηραντήριων ανθέων
• Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανομής) από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.

Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό

• Ίδρυση – επέκταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού
• Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά

• Ίδρυση – επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
• Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Επιλέξιμες δαπάνες που επιδοτούνται

• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
• Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
• Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
• Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
• Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι 10% τιου συνόλου του προϋπολογισμού.
• Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης – εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση του προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίησης των συστημάτων αυτών.
• Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεποικινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων.
• Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000€.