Ράνια Αντωνοπούλου: Προγράμματα απασχόλησης 500 εκατ. ευρώ για το 2016


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Τις άμεσες παρεμβάσεις του υπουργείου Εργασίας για την ανάπτυξη των νέων προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης που περιλαμβάνουν και δράσεις για την κάλυψη του μισού μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για διάστημα 12 μηνών, σε όσες επιχειρήσεις δημιουργήσουν μέσα από αυτά τα προγράμματα νέες θέσεις εργασίας, επισημαίνει η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας.

Οπως αναφέρει η κα Ράνια Αντωνοπούλου, μέσα στον επόμενο μήνα θα εγκριθεί από την αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή το «νέο σύστημα διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας», το οποίο θα παρέχει έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση σε επιχειρήσεις και ανέργους, για τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας σε ειδικότητες και θέσεις εργασίας. Επίσης, εκτιμά ότι μέσα από την αναθεώρηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ (περιόδου 2014-2020), που θα γίνει μέσα στο 2016, θα εισρεύσουν πρόσθετοι πόροι 1,2 δισ. ευρώ έως 2 δισ. ευρώ για προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης ανέργων.

Η κα Αντωνοπούλου, στη συνέντευξη που παραχώρησε στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», εκτιμά ότι τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης πρέπει να αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας για να έχουν τη βέλτιστη απόδοση τόσο για τους ανέργους όσο και για τις επιχειρήσεις.

Με ποιο τρόπο τα νέα προγράμματα κατάρτισης των ανέργων θα στηρίζονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, όταν το σύστημα διάγνωσης των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη; Συνεπώς, με ποιο τρόπο οι ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται στα νέα προγράμματα κατάρτισης θα αντιστοιχούν στις ειδικότητες που έχουν ζήτηση;

«Οπως ξέρετε, το σύστημα διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας είναι ένα έργο το οποίο είχε ενταχθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013 και θα έπρεπε ήδη να έχει περατωθεί.

Οταν αναλάβαμε τα νέα μας καθήκοντα, διαπιστώσαμε ότι η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου έκανε διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας με αναθέσεις έργου σε ιδιωτικές εταιρείες, συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Για εμάς όμως το ζητούμενο είναι η χώρα να διαθέτει ένα μόνιμο, λειτουργικό και αξιόπιστο σύστημα διάγνωσης αναγκών.

Για αυτό τον λόγο καταργήσαμε τις εξωτερικές αναθέσεις και εμπιστευθήκαμε αυτό το επιστημονικό έργο στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

Μέσα σε λίγους μήνες αναθεωρήσαμε το σχέδιο δράσης και παρουσιάσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον οδικό χάρτη για τη δημιουργία ενός θεσμοθετημένου και φερέγγυου συστήματος διάγνωσης αναγκών, το οποίο, αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία, θα παράγει έγκαιρα και έγκυρα αποτελέσματα για την αγορά εργασίας, που θα πληροφορούν το εργατικό δυναμικό και τις επιχειρήσεις και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων απασχόλησης.

Στα προγράμματα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προβλέπεται κάλυψη του μισού μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Αυτή η επιλογή μας αντιμετωπίστηκε πολύ θετικά από τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση, με τους οποίους συναντήθηκα τον περασμένο μήνα, σε Αθήνα και Βρυξέλλες.

Εκτιμάται λοιπόν ότι έως το τέλος του χρόνου θα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή το σύστημα διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας.

Το γεγονός όμως ότι το σύστημα δεν έχει ολοκληρωθεί δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας τα πρώτα αποτελέσματα από τον ΕΙΕΑΔ.

Με τα στοιχεία αυτά και με τη βοήθεια των ερευνών και των εκθέσεων των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, των Ινστιτούτων των Κοινωνικών Εταίρων, αλλά και των εταιρειών μελέτης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας σχεδιάζουμε τα προγράμματα απασχόλησης, αντιστοιχώντας τις ειδικότητες που έχει ανάγκη η αγορά με το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό.

Παράλληλα, μέσω του Προγράμματος “Επαναπροσδιορισμός του επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ”, που τίθεται σύντομα σε εφαρμογή, θα επιδιώκεται η σύζευξη των αναγκών σε εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων με το εν δυνάμει διαθέσιμο δυναμικό που είναι εγγεγραμμένο στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ».

Μετά τις σαρωτικές αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας και στην οικονομία, έχετε σαφή εικόνα για τις ειδικότητες που σήμερα έχουν ζήτηση; Ποιοι κλάδοι της οικονομίας παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης;

«Εκτός από τον τουρισμό και τη ναυτιλία, οι άλλοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που δείχνουν να παρουσιάζουν δυναμική είναι: η ενέργεια, ο αγροδιατροφικός τομέας, ο κλάδος της πληροφορικής και ειδικά οι ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την ανάλυση Λογισμικού και Εφαρμογών».

Ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις μιας επιχείρησης όταν επιλέξει να αξιοποιήσει κάποιο από τα προγράμματα απασχόλησης;

«Η υποχρέωση της εταιρείας είναι να παρέχει εγγυημένη απασχόληση στον ωφελούμενο άνεργο μέχρι το τέλος του προγράμματος και ταυτόχρονα να μην προβαίνει σε απολύσεις του προσωπικού της.

Επιπλέον, η εταιρεία απαγορεύεται να προσλάβει άνεργο σε περίπτωση που, τρεις μήνες πριν, έχει απολύσει εργαζόμενο της ίδιας ειδικότητας».

Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την ενίσχυση της απασχόλησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Υπάρχουν στοχευμένα προγράμματα ανά οικονομικούς κλάδους ή γεωγραφικές περιφέρειες;

«Κατ’ αρχάς, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, εντός του Νοεμβρίου, υλοποιείται το πρόγραμμα της “Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης” σε επιχειρήσεις, το οποίο απευθύνεται σε 12.700 ανέργους. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον ΟΑΕΔ.

Πέραν τούτου, έχουμε προγραμματίσει μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Πρόκειται για προγράμματα μέσω των οποίων θα υποστηρίζεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επιβιώσει εν καιρώ κρίσης ή δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Τα προγράμματα αυτά προβλέπουν την κάλυψη του μισού μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, για χρονικό διάστημα 12 μηνών».

Τι ακριβώς περιλαμβάνουν τα προγράμματα προώθησης της αυτοαπασχόλησης;

«Στον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό του υπουργείου έχουν ενταχθεί προγράμματα προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για προγράμματα που αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες οι οποίες προτίθενται να δημιουργήσουν τη δικιά τους ατομική επιχείρηση.

Οι δράσεις αυτές προβλέπουν την επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους και θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται το πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων έως 18-24 ετών, καθώς και το πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων έως 25-29 ετών».

Τι κίνητρα θα δημιουργήσετε για να περιοριστεί η διαρροή του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό;

«Σχεδιάζουμε ειδικό πρόγραμμα για τον περιορισμό της διαρκούς φυγής της αφρόκρεμας του εργατικού δυναμικού στη χώρα.

Με τη βοήθεια των αναλύσεων που κάνουν επαγγελματικά επιμελητήρια και άλλοι φορείς, καταγράφουμε τις ανάγκες που έχει η αγορά σε ειδικευμένο προσωπικό και επιχειρούμε τη σύζευξη των αναγκών με το διαθέσιμο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, τον ερχόμενο Μάρτιο θα υλοποιηθεί πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία start-ups από 1.000 ανέργους νέους 18-29 ετών, ενώ την ίδια περίοδο θα εφαρμοστεί το ίδιο πρόγραμμα για 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών».

Ποιο είναι το συνολικό ύψος των κονδυλίων που θα διοχετευτούν στα νέα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης;

«Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 για την απασχόληση προβλέπονται πόροι 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα περίπου 950 εκατομμύρια ευρώ ήδη έχουν ενταχθεί στα προγράμματα απασχόλησης που ήδη εφαρμόζονται, αλλά και στα προγράμματα που θα εφαρμοστούν για 104 χιλιάδες από τώρα έως τον ερχόμενο Μάρτιο.

Συνεπώς, βάσει του υφιστάμενου προγραμματισμού, απομένουν περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ, όμως, ως γνωστόν, εντός της επόμενης χρονιάς θα γίνει η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θεωρείται σχεδόν δεδομένη η αύξηση των κοινοτικών πόρων στη χώρα μας.

Υπολογίζεται ότι θα υπάρξει επιπλέον οικονομική ενίσχυση της τάξεως του 1,2 έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτό το ποσό, σε συνεννόηση με τον υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξη Χαρίτση, ένα σημαντικό τμήμα θα κατευθυνθεί για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Το λέω αυτό με αρκετή δόση σιγουριάς, διότι από τις συζητήσεις που έχω κάνει με αξιωματούχους της Κομισιόν έγινε κατανοητό ότι τα 450-500 εκατομμύρια ευρώ που απομένουν από το 1,4 δισ. για ανθρώπινους πόρους, την περίοδο 2014-2020, θα δαπανηθούν το 2016 σε προγράμματα απασχόλησης. Επομένως, απαιτούνται περαιτέρω πόροι προκειμένου να συνεχιστούν τα προγράμματα ενίσχυσης των ανέργων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου».