Σημαντικές Επισημάνσεις από το Μητρώο Κ.Αλ.Ο. σχετικά με την Βεβαίωση Εγγραφής και την ισχύ της


Αγοράστε τα αγαπημένα σας προϊόντα από τους χορηγούς μας και υποστηρίξτε μαςΕάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 8χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 480 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Το Τμήμα Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επισημαίνει ότι:

Η Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και ο Αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο) που χορηγούνται βάσει του ν.4430/2016 (Α’205) από το Τμήμα Μητρώου στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, πιστοποιούν αποκλειστικά και μόνο την απόκτηση νομικής προσωπικότητας του Φορέα (αρ.15 παρ.1 ν.4430/2016). 

Σε καμία περίπτωση, δεν έχουν χαρακτήρα άδειας λειτουργίας και άσκησης δραστηριότητας, ούτε υποκαθιστούν τυχόν προβλεπόμενες τέτοιες άδειες.

Υπενθυμίζεται ότι για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης εργασιών και χορήγησης Κ.Α.Δ. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ κάθε επιχείρησης, καθώς και η απόκτηση των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού) ή/και η ένταξη σε επιμέρους Μητρώα βάσει πάντα της κείμενης νομοθεσίας, ανάλογα με τον τύπο της δραστηριότητας.

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, τέτοιες δραστηριότητες είναι π.χ. η εστίαση, οι υπηρεσίες υγείας, διάσωσης, ασφάλειας, εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την πολιτική προστασία, κ.ά.

Έρευνα Τρέχουσας Κατάστασης ΚοινΣΕπ 2021 πές μας τα προβλήματα σου 


Εάν σε κάποια μας σελίδα δεν δουλεύει η φόρμα επικοινωνίας παρακαλώ στείλτε μήνυμα από εδώ


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!Η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (δείτε εδώ) σας προσκαλεί κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 19:00  στην ανοιχτή  Συνάντηση ΚοινΣΕπ  με θέματα συζήτησης την ανάπτυξη Δικτύωσης και Συνεργασιών ανάμεσα σε φορείς Κ.Αλ.Ο. Zoom Meeting Room - Meeting ID: 449 455 0269 - Passcode: koinsep