Παράταση έως 28.4.2020 για τις αιτήσεις στήριξης των επιχειρήσεων στο myBusinessSupport


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σύμφωνα με ΚΥΑ  των υπουργείων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ δίνεται παράταση

Αναλυτικά η ΚΥΑ προβλέπει

Η με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β’ 1457) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποιείται ως εξής:

1.    Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι  και  την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός. Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μετά την 1-10-2018 δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός.».

2.    Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «μέχρι και την 24η Απριλίου 2020» αντικαθίστανται από τις λέξεις “μέχρι και την 28η Απριλίου 2020″».

Αιτήσεις υποβάλλονται στην διεύθυνση: https://aade.gr με χρήση κωδικών taxis κάθε επιχείρησης.

Απαραίτητη Προϋπόθεση να έχει δηλωθεί εταιρικός τραπεζικός λογαριασμός στο taxisnet

Για τους επιλέξιμους ΚΑΔ ανατρέξτε στην απόφαση αριθ. 39162 ΕΞ 2020/16 Απριλίου 2020, ΦΕΚ 1457, τ. Δεύτερο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 28 Απριλίου 2020