Στο δρόμο για μια δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση: Προκλήσεις και προοπτικές


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης ως το 2050 με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου εκτός από ισχυρή πολιτική βούληση σε όλα τα επίπεδα απαιτεί και σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα σύμφωνα με τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό προβλέπει ένα εμπροσθοβαρές χρονοδιάγραμμα ενεργειακής μετάβασης με την πλήρη απένταξη του λιγνίτη από το εγχώριο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2028 και βασικό ορόσημο την απόσυρση 5 θερμοηλεκτρικών σταθμών έως το 2023.

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις, αλλά και τις προοπτικές που θα προκύψουν τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο κατά την ενεργειακή μετάβαση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας.

Ο κ. Rasmussen, Επικεφαλής της Μονάδας για την Κύπρο και την Ελλάδα στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αναφερθεί στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα η χώρα μας να αξιοποιήσουν τους πρόσθετους πόρους που θα διατεθούν μέσω του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης κατά την περίοδο 2021-2027.

Ο κ. Μουσουρούλης, Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θα αναφερθεί στην αναγκαιότητα της απανθρακοποίησης για την Ελλάδα, παρουσιάζοντας σύντομα τον οδικό χάρτη της μετάβασης με έμφαση στις ανάγκες των επηρεαζόμενων περιοχών, στους στόχους και στις χρηματοδοτικές πηγές του Προγράμματος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Ο κ. Κοκορότσικος, Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ, θα καταθέσει τη μακροχρόνια και την πρόσφατη εμπειρία άλλων χωρών σχετικά με το σχεδιασμό της οικονομικής αναδιοργάνωσης των πληττόμενων από την απολιγνιτοποίηση περιοχών.

Ο κ. Θεοδουλίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα αναφερθεί στο ρόλο που θα διαδραματίσει η ακαδημαϊκή κοινότητα τόσο στη μεταβατική περίοδο, όσο και στη νέα μεταλιγνιτική εποχή, καθώς και στην απαιτούμενη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα.

Τέλος, ο κ. Μάντζαρης, Αναλυτής Πολιτικής, Συνιδρυτής και Εταίρος του “The Green Tank” θα επικεντρωθεί στις θετικές επιπτώσεις που θα έχει η ενεργειακή μετάβαση στις κλιματικές επιδόσεις της χώρας μας, καθώς και στις βασικές προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι λιγνιτικές περιοχές.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Πέτρος Ευγενικός, Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ και Συντονιστής για τον ειδικό στόχο «Δίκαιη Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027.