ΣτΠ: Δεν απαιτείται φορολογική ενημερότητα για την πληρωμή δικαιούχων προγραμμάτων ΟΑΕΔ που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Πολίτης που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολούμενων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» απευθύνθηκε στον Συνήγορο επειδή το αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) του Ο.Α.Ε.Δ. του ζητούσε να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα ώστε να του καταβληθεί η επιχορήγηση.

Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Δεν απαιτείται φορολογική ενημερότητα για την πληρωμή δικαιούχων προγραμμάτων ΟΑΕΔ που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη
Ειδικός επιστήμονας: Θεοδώρα Βούλγαρη

Ιανουάριος 2022

Πολίτης που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολούμενων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» απευθύνθηκε στον Συνήγορο επειδή το αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) του Ο.Α.Ε.Δ. του ζητούσε να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα ώστε να του καταβληθεί η επιχορήγηση. Ωστόσο, οι σχετικές διατάξεις της Πρόσκλησης του Προγράμματος δεν ήταν σαφείς (αναφερόταν ότι οι πληρωμές θα καταβάλλονται με την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας «όπου απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις περί φορολογικής …ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων»), ενώ ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπαγόταν ο πολίτης επέμενε ότι δεν απαιτείται προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας επειδή συνέτρεχε, στην συγκεκριμένη περίπτωση, εξαίρεση από την γενική υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας προκειμένου για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε προς την Διεύθυνση Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. επισημαίνοντας τις κρίσιμες εφαρμοστέες διατάξεις, και παράλληλα ζήτησε και την συνδρομή της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε. για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών φορολογικών διατάξεων. Τόνισε, δε, την ανάγκη άμεσης παρέμβασης, δεδομένου ότι, σε περίπτωση που δεν διευκρινίζονταν τα ανωτέρω, η αδυναμία των δικαιούχων να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα δημιουργούσε κίνδυνο απένταξής τους από το Πρόγραμμα. Επιπλέον, συνέστησε να ληφθεί μέριμνα για τη σαφέστερη διατύπωση των σχετικών απαιτήσεων (ανάλογα με την εκάστοτε ειδική περίπτωση) στις Δημόσιες Προσκλήσεις μελλοντικών Προγραμμάτων ή/και στις σχετικές οδηγίες προς τα κατά τόπους Γραφεία Απασχόλησης, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρόμοια ζητήματα παρερμηνειών, καθυστερήσεων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους δικαιούχους, και διενέξεων μεταξύ των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων (Γραφείων Απασχόλησης Ο.Α.Ε.Δ. και Δ.Ο.Υ.).

Τελικά, ο Ο.Α.Ε.Δ., με το με αρ. πρωτ. 132101/29.11.2021 έγγραφό του, διευκρίνισε προς τα κατά τόπους Κ.Π.Α.2 ότι οι δικαιούχοι των προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών «που υλοποιεί ο Οργανισμός από εθνικούς πόρους δεν υποχρεούνται σε προσκόμιση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για την καταβολή της ενίσχυσης».

Πληροφορίες: 2131306600
press@synigoros.gr