Συμβουλές διαχείρισης Οικονομικών Θεμάτων και προσωπικού σε μια ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η λειτουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει τόσο την οικονομική διαχείριση όσο και την ηγεσία του προσωπικού για τη διασφάλιση της επιτυχίας. Ακολουθεί ένας λεπτομερής οδηγός για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των πτυχών:

Χρηματοοικονομική διαχείριση:

 1. Προϋπολογισμός:
  • Αναπτύξτε έναν ολοκληρωμένο προϋπολογισμό που περιγράφει τα έσοδα, τα έξοδα και τα προβλεπόμενα κέρδη. Ελέγχετε και ενημερώνετε τακτικά με βάση την πραγματική οικονομική απόδοση.
 2. Διαφανής Λογιστική:
  • Εφαρμογή διαφανούς λογιστικού συστήματος. Διατηρήστε λεπτομερή αρχεία για όλες τις οικονομικές συναλλαγές και βεβαιωθείτε ότι είναι εύκολα προσβάσιμα από τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.
 3. Οικονομικός σχεδιασμός:
  • Σχεδιάστε μακροπρόθεσμα. Θέστε οικονομικούς στόχους και δημιουργήστε στρατηγικές για να τους πετύχετε. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επένδυση σε νέες πρωτοβουλίες, επέκταση εργασιών ή διαφοροποίηση των ροών εσόδων.
 4. Διαχείριση κινδύνου:
  • Προσδιορίστε πιθανούς οικονομικούς κινδύνους και δημιουργήστε στρατηγικές μετριασμού. Αυτό περιλαμβάνει κινδύνους αγοράς, λειτουργικούς κινδύνους και ρυθμιστικούς κινδύνους. Αξιολογείτε και ενημερώνετε τακτικά το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου.
 5. Οικονομική αναφορά:
  • Δημιουργήστε τακτικές οικονομικές εκθέσεις για εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους. Αυτές οι αναφορές πρέπει να είναι σαφείς και εύκολα κατανοητές, παρέχοντας πληροφορίες για την οικονομική υγεία του συνεταιρισμού.
 6. Διαχείριση ταμειακών ροών:
  • Παρακολουθήστε στενά τις ταμειακές ροές για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει αρκετή ρευστότητα για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων. Εφαρμόστε πολιτικές για την επιτάχυνση των εισπράξεων μετρητών και την αποτελεσματική διαχείριση των υποχρεώσεων.
 7. Μετρήσεις κοινωνικού αντίκτυπου:
  • Αναπτύξτε μετρήσεις για να μετρήσετε τον κοινωνικό αντίκτυπο του συνεταιρισμού σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα ή οποιονδήποτε άλλο κοινωνικό στόχο που αφορά την επιχείρησή σας.

Διαχείριση προσωπικού:

 1. Ξεκάθαρη αποστολή και αξίες:
  • Κοινοποιήστε μια ξεκάθαρη αποστολή και αξίες στην ομάδα σας. Αυτό ενισχύει την αίσθηση του σκοπού και της ευθυγράμμισης μεταξύ των εργαζομένων.
 2. Ενδυνάμωση και Ενσωμάτωση:
  • Προωθήστε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς όπου κάθε μέλος αισθάνεται ότι εκτιμάται. Ενθαρρύνετε την ανοιχτή επικοινωνία και εμπλέκετε τους εργαζόμενους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
 3. Προπόνηση και ανάπτυξη:
  • Επενδύστε στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού σας. Αυτό όχι μόνο ενισχύει τις δεξιότητές τους αλλά ενισχύει και το ηθικό και την πίστη.
 4. Αξιολόγηση απόδοσης:
  • Εφαρμογή ενός δίκαιου και διαφανούς συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης. Παρέχετε τακτικά σχόλια στους υπαλλήλους και αναγνωρίζετε και επιβραβεύετε τα επιτεύγματά τους.
 5. Επίλυση των συγκρούσεων:
  • Ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών επίλυσης συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες και η ύπαρξη μιας δομημένης διαδικασίας επίλυσης μπορεί να διατηρήσει ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον.
 6. Χτίσιμο ομάδας:
  • Οργανώστε δραστηριότητες δημιουργίας ομάδας για να ενισχύσετε τις σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας. Αυτό μπορεί να βελτιώσει τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα εντός του συνεταιρισμού.
 7. Δίκαιη αποζημίωση:
  • Βεβαιωθείτε ότι η αποζημίωση είναι δίκαιη και ευθυγραμμίζεται με τα πρότυπα του κλάδου. Αυτό περιλαμβάνει τόσο οικονομικά όσο και μη οικονομικά οφέλη. Μια ικανοποιημένη ομάδα είναι πιο πιθανό να συμβάλει θετικά στην επιτυχία του συνεταιρισμού.
 8. Κοινωνική ευθύνη:
  • Ενσωματώστε την κοινωνική ευθύνη στη διαχείριση του προσωπικού σας. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει πρωτοβουλίες κοινωνικής υπηρεσίας, προσπάθειες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ή άλλες δραστηριότητες που ευθυγραμμίζονται με την αποστολή του συνεταιρισμού σας.
 9. Κανάλια Επικοινωνίας:
  • Δημιουργήστε αποτελεσματικά κανάλια επικοινωνίας μέσα στον οργανισμό. Ενημερώνετε τακτικά τους υπαλλήλους για την απόδοση του συνεταιρισμού, τους στόχους και τυχόν αλλαγές στη στρατηγική του.
 10. Νομική συμμόρφωση:
  • Μείνετε ενημερωμένοι για την εργατική νομοθεσία και άλλους κανονισμούς που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαχείριση του προσωπικού. Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους για την αποφυγή νομικών ζητημάτων.

Με την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών θεμάτων και του προσωπικού, η επιχείρησή σας στον κοινωνικό συνεταιρισμό μπορεί να ευδοκιμήσει τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά. Επαναξιολογείτε και προσαρμόζετε τακτικά τις στρατηγικές σας ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να μεγιστοποιείτε τον θετικό αντίκτυπο του συνεταιρισμού σας.