Συνήθεις Ερωτήσεις για την Επιχειρηματικότητα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


1) Τι είναι Επιχειρηματικότητα;

Η Επιχειρηματικότητα αποτελεί νοοτροπία αλλά και πολυδιάστατη έννοια η οποία εμφανίζεται σε διάφορα επίπεδα και σε κάθε είδος οργάνωσης. Ο όρος της επιχειρηματικότητας αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο τρόπο «σκέπτεσθαι» και «λειτουργείν» και δεν εμμένει στους ορισμούς που είθισται να ταυτίζουν την επιχειρηματικότητα με την έναρξη επιχείρησης.

index_webdesign-300x176

Για παράδειγμα, ως επιχειρηματικά σκεπτόμενος χαρακτηρίζεται και ο εργαζόμενος στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που είχε την ιδέα της πολύ-λειτουργικότητας των κινητών με την ενσωμάτωση φωτογραφικής και όχι μόνο κάμερας. Αν όμως θέλαμε να δώσουμε ένα συγκεκριμένο ορισμό της επιχειρηματικότητας θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η διαδικασία δημιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την κοινωνία), με την αφιέρωση του απαραίτητου χρόνου και προσπάθειας, και την ανάληψη των συνοδευόμενων οικονομικών, ψυχολογικών και κοινωνικών κινδύνων, που λαμβάνει τις προκύπτουσες ανταμοιβές (οικονομικές, ψυχολογικές).

2) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου επιχειρηματία;

Πολλαπλές έρευνες από πανεπιστήμια ανά τον κόσμο και από δημόσιους οργανισμούς επιβεβαιώνουν ότι οι πετυχημένοι επιχειρηματίες έχουν ορισμένα κοινά προσόντα σε ικανότητες,ενδιαφέροντα και προσωπικά χαρακτηριστικά. Στα πλεονεκτήματα αυτά του επιτυχημένου επιχειρηματία περιλαμβάνονται και τα εξής :

 • Η τάση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, η ευθύνη , η ενεργητικότητα, η επιμονή.Αυτά συνδυάζονται συνήθως και με καλή υγεία.
 • Αναλυτική ικανότητα, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη.
 • Θετικές ανθρώπινες σχέσεις. Συναισθηματική ισορροπία, κοινωνικότητα, ευαισθησία για τους άλλους, ομαδικότητα, συνεργασιμότητα και καλούς τρόπους.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες. Ικανότητα να συλλαμβάνει και να κατανοεί προφορικά, γραπτά και μη φραστικά μηνύματα καθώς και να εκφράζεται
  αποτελεσματικά με όλους τους τρόπους.
 • Τεχνικές και τεχνικών της παραγωγικής διαδικασίας για τα προϊόντα και υπηρεσίες και ικανότητα να αξιοποιεί τα πληροφοριακά στοιχεία που τις αφορούν
  και τις επηρεάζουν.
 • Αυτοϋποκίνηση. Ικανότητα να οραματίζεται, να εμπνέει και να κατευθύνει τις ενέργειες του προς την υλοποίηση των στόχων, που ο ίδιος θέτει και να
  εμπνέει κάτω από δύσκολες συνθήκες.

3) Ποιοί λόγοι ωθούν τους περισόττερους νέους να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση;

 • Για να κερδίσουν χρήματα, εξασφαλίζοντας το μέλλον τους και το μέλλον της οικογένειάς τους
 • Για να κάνουν κάτι που πραγματικά τους αρέσει, τους ευχαριστεί και τους εμπνέει.
 • Για να μην έχουν αφεντικά πάνω από το κεφάλι τους.
 • Για να απεγκλωβιστούν από το άγχος εξεύρεσης μόνιμης εργασίας
 • Για να κερδίσουν το σεβασμό του κοινωνικού τους περίγυρου

4) Από που θα αντλήσω ιδέες για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης;

Πριν συσταθεί, οργανωθεί και λειτουργήσει μια επιχείρηση, υπάρχει, σχεδόν πάντα, η σύλληψη, η γενεσιουργός ιδέα, το όραμα. Η ανακάλυψη όμως επιχειρηματικής ιδέας πρέπει να σας γίνει έμμονη ιδέα! Πρέπει να είστε πολύ παρατηρητικοί και να αναζητάτε συνεχώς τα κενά της αγοράς. Δείτε αν υπάρχουν τρόποι και περιθώρια βελτίωσης πάνω στα υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες της αγοράς. Να δίνετε έμφαση στις δυσαρέσκειες τις δικές σας ως καταναλωτές, στην χρήση των προϊόντων και στα παράπονα των καταναλωτών. Επίσης, να παρακολουθείτε τις εξελίξεις της τεχνολογίας και πως επηρεάζουν την αγορά καθώς και την ξαφνική άνοδο σε ορισμένους κλάδους.

5) Ποίες μεθόδους μπορώ να ακολουθήσω για την παραγωγή μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας;

 • Focus groups που χρησιμοποιούνται αρχικά για την αξιολόγηση ιδεών
 • Brainstorming με τη χρησιμοποίηση των αυθόρμητων σκέψεων των συμμετεχόντων
 • Κατάλογος προβλημάτων. Εδώ μπορείτε να δώσετε στους καταναλωτές μια λίστα προβλημάτων για μια γενική κατηγορία προϊόντων

6) Ποιά είναι η επιχειρηματική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω μετά την σύλληψη της ιδέας;

Η επιχειρηματική διαδικασία έχει 4 ευδιάκριτες φάσεις :

 • Προσδιορισμός και αξιολόγηση-πρόκριση της ευκαιρίας (αξιολόγηση και των δυνατοτήτων σας)
 • Ανάπτυξη μελέτης σκοπιμότητας ( feasibility plan ) και του επιχειρηματικού σχεδίου ( business plan )
 • Προσδιορισμός των απαραίτητων πόρων και των πηγών αυτών.
 • Προετοιμασία για τη Διοίκηση της προκύπτουσας επιχείρησης.

7) Με ποιό τρόπο αναλύω και αξιολογώ μια ευκαιρία;

Για να στεφθεί από επιτυχία στην πραγμάτωσή της η επιχειρηματική σας ιδέα θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά και να προβληματιστείτε πάνω στα εξής ερωτήματα:

 • Ποιά ανάγκη της αγοράς καλύπτει ;
 • Τι έχετε παρατηρήσει προσωπικά ;
 • Το μέγεθος της αγοράς είναι ικανοποιητικό ;
 • Από τεχνικής άποψης μπορώ να παράγω το προϊόν/ υπηρεσία ;
 • Εξετάστε τα στοιχεία από την έρευνα αγοράς που έχετε κάνει
 • Αξιολογήστε τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ;
 • Πώς θα βγούν χρήματα ;

8) Τι είναι η μελέτη σκοπιμότητας ( feasibility plan ) ;

Πριν δεσμεύσετε χρόνο,χρήμα και ενέργεια για την προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, πρέπει να κάνετε μια γρήγορη μελέτη σκοπιμότητας της επιχειρηματικής σας ιδέας, προκειμένου να προετοιμάσει την έρευνα και ανάλυση που θα ακολουθήσει για να υποστηρίξει με βάσιμα στοιχεία τη σύνταξη του σχεδίου. Η μελέτη σκοπιμότητας εξετάζει αν υπάρχουν τυχόν αξεπέραστα εμπόδια για την επιτυχία του εγχειρήματος. Επίσης, διερευνά αν το προϊόν/υπηρεσία μπορεί να παραχθεί/παρασχεθεί, αν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, αν μπορεί να προσφέρει στην αγορά. Τέλος, επιχειρεί να καθορίσει, σε γενικές γραμμές αλλά με σαφήνεια, τη στρατηγική και τους στόχους της προτεινόμενης δραστηριότητας.

9) Τι είναι και τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο ( business plan ) ;

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι ένα έγγραφο που καταγράφει με λεπτομέρειες το τι είναι μία επιχείρηση, τι κάνει και που θέλει να πάει. Περιγράφει την ίδια την επιχείρηση, την αγορά στην οποία κινείται, τα προϊόντα και τους πελάτες της, την στρατηγική της, τον ανταγωνισμό, τους ανθρώπους της, τις ανάγκες της και αναλύει με λεπτομέρειες όλα τα σχετικά οικονομικά της στοιχεία. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο εμπεριέχει επίσης και όλες τις υποθέσεις και προβλέψεις που τυχόν κάνουμε και πάνω στις οποίες βασίζουμε την επιχειρηματική μας ιδέα. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξης :

Εισαγωγική σελίδα
Περίληψη ( executive summary)
Περιγραφή επιχείρησης- ευκαιρίας – προϊόντων/υπηρεσιών
Ανάλυση βιομηχανίας- αγοράς- ανταγωνισμού
Σχέδιο μάρκετινγκ ( marketing plan)
Σχέδιο διαδικασιών ( operational plan)
Οργανωτικό σχέδιο- διοικητική ομάδα ( organizational plan )
Οικονομικό σχέδιο- η απαραίτητη χρηματοδότηση ( financial plan )
Αξιολόγηση του κινδύνου
Παραρτήματα

10) Γιατί γράφεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο ;

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι στην ουσία μια διαδικασία αποτύπωσης του τώρα και προγραμματισμού και σχεδιασμού για το μέλλον με γνώμονα το που θέλουμε να πάμε. Κατά συνέπεια, οι λόγοι που οδηγούν στη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι για να :

Καταλάβετε την επιχείρησή σας
Εξασφαλίσετε χρηματοδότηση
Βρείτε ένα στρατηγικό συνέταιρο
Εξηγήστε την επιχείρηση στους πελάτες/ προμηθευτές σας
Προσελκύστε τους ανθρώπους/ υπαλλήλους κλειδιά
Βοηθήστε το management της επιχείρησης να επικεντρωθεί στους στόχους της επιχείρησης.

11) Πώς είναι το επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο ;

Λέγεται ότι για να είναι επιτυχημένο ένα επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να είναι S . M . A . R . T ., δηλαδή συγκεκριμένο, μετρήσιμο, πραγματοιοήσιμο, ρεαλιστικό και με συγκεκριμένους χρονικούς ορίζοντες ( Specific , Measurable , Achievable , Realistic , Time – phased ).

12) Από που μπορώ να αναζητήσω τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ίδρυση της δικής μου επιχείρησης ;

Η έναρξη κάθε νέας επιχείρησης απαιτεί κάποια κεφάλαια. Οι πιο δημοφιλείς τρόποι χρηματοδότησης είναι ασφαλώς τυχόν «δικά σας» κεφάλαια τα οποία προέρχονται είτε από τις δικές σας αποταμιεύσεις (προσωπικά κεφάλαια), είτε από προσωπικά δάνεια που θα ζητήσετε από την οικογένειά σας ή κάποιους γνωστούς. Επίσης, έχει υπολογιστεί ότι μία στις τρεις νέες επιχειρήσεις καταφεύγει στο τραπεζικό σύστημα για να βρει χρηματοδότηση. Παρ’όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα στην χώρα μας σχετικά με την επιχειρηματικότητα και συγκεκριμένα στον χώρο των επιδοτήσεων. Οι πηγές χρηματοδότησης, λοιπόν, για έναν νέο επιχειρηματία πέρα των προφανών πηγών από την οικογένεια, τους φίλους, τους συγγενείς και των εμπορικών τραπεζών είναι και οι εξής :

• Ανεπίσημα επιχειρηματικά κεφάλαια

 • Επιχειρηματικοί Άγγελοι ( Business Angels)
 • Επίσημα επιχειρηματικά κεφάλαια
 • Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ( Venture Capital )
 • Θερμοκοιτίδες Επιχειρηματικότητας ( Business Incubators )
 • Τεχνολογικά Πάρκα ( Technology Parks )
 • Χρηματοδοτική μίσθωση ( Leasing)
 • Πρακτόρευση Απαιτήσεων ( Factoring)
 • «Αναπτυξιακός Νόμος» (νόμος 3299/2004) &
 • Κοινοτικά Προγράμματα της Ε.Ε.

πηγή