Συνεργασία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων: Διαδικασία, Σκοπός, και Οφέλη


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η συνεργασία μεταξύ κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων αποτελεί μια στρατηγική κίνηση που μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική οικονομία και να προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην κοινότητα.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια αναλυτική διαδικασία για το πώς δύο Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορούν να έρθουν σε συμφωνία συνεργασίας, οι στόχοι αυτής της συνεργασίας, και τα μετρήσιμα αποτελέσματα και κέρδη που μπορεί να προκύψουν.

Διαδικασία Συμφωνίας Συνεργασίας

 1. Αξιολόγηση Αναγκών και Ευκαιριών
  • Παράδειγμα: Δύο Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, η πρώτη που ασχολείται με την ανακύκλωση πλαστικού και η δεύτερη με την παραγωγή οικολογικών προϊόντων, αξιολογούν τις ανάγκες τους και τις ευκαιρίες για συνεργασία.
  • Διαδικασία: Πραγματοποιούνται εσωτερικές συναντήσεις για την αναγνώριση των δυνατοτήτων συνεργασίας. Καταγράφονται οι ανάγκες σε πρώτες ύλες, πόρους, τεχνογνωσία, κ.λπ.
 2. Αρχική Επικοινωνία και Διερεύνηση Συνεργασίας
  • Παράδειγμα: Οι δύο Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις επικοινωνούν για να συζητήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας.
  • Διαδικασία: Πραγματοποιείται μια σειρά συναντήσεων για να εξεταστούν οι στόχοι, οι προσδοκίες, και οι πιθανοί τρόποι συνεργασίας.
 3. Καταγραφή Στόχων και Όρων Συνεργασίας
  • Παράδειγμα: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις συμφωνούν ότι ο στόχος της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός νέου προϊόντος από ανακυκλωμένο πλαστικό.
  • Διαδικασία: Καταγράφονται οι στόχοι, οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες, και οι όροι συνεργασίας σε ένα μνημόνιο συνεργασίας (MoU).
 4. Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας
  • Παράδειγμα: Οι εκπρόσωποι των δύο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων υπογράφουν την επίσημη συμφωνία συνεργασίας.
  • Διαδικασία: Επικυρώνεται η συμφωνία από τα διοικητικά συμβούλια των δύο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους.
 5. Εφαρμογή και Παρακολούθηση Συνεργασίας
  • Παράδειγμα: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις αρχίζουν την κοινή παραγωγή των νέων προϊόντων.
  • Διαδικασία: Καθορίζονται οι δείκτες παρακολούθησης της προόδου και γίνονται τακτικές συναντήσεις για την αξιολόγηση και προσαρμογή της συνεργασίας.

Σκοπός Συνεργασίας

Η συνεργασία δύο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να έχει διάφορους σκοπούς, όπως:

 • Κοινωνική Ανάπτυξη: Βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην κοινότητα.
 • Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της ανακύκλωσης και της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών.
 • Οικονομική Ανάπτυξη: Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αύξηση των εσόδων.

Μετρήσιμα Αποτελέσματα και Κέρδη

 1. Κοινωνικά Αποτελέσματα
  • Παράδειγμα: Αύξηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.
  • Μετρήσιμο Αποτέλεσμα: Αύξηση κατά 20% των θέσεων εργασίας στις δύο Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μέσα σε ένα χρόνο.
 2. Περιβαλλοντικά Αποτελέσματα
  • Παράδειγμα: Μείωση των αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης πλαστικού.
  • Μετρήσιμο Αποτέλεσμα: Ανακύκλωση 5 τόνων πλαστικού ετησίως που διαφορετικά θα κατέληγαν στους χώρους υγειονομικής ταφής.
 3. Οικονομικά Αποτελέσματα
  • Παράδειγμα: Αύξηση των εσόδων μέσω της πώλησης νέων προϊόντων.
  • Μετρήσιμο Αποτέλεσμα: Αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 30% μέσα σε δύο χρόνια.
 4. Κέρδος από Κοινή Εκπαίδευση και Τεχνογνωσία
  • Παράδειγμα: Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.
  • Μετρήσιμο Αποτέλεσμα: 50 εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν σε νέες τεχνικές παραγωγής και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η συνεργασία μεταξύ δύο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά. Μέσω μιας συστηματικής και καλά οργανωμένης διαδικασίας, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  μπορούν να αναπτύξουν ισχυρές συνεργασίες που θα ενισχύσουν την κοινωνική οικονομία και θα προσφέρουν μετρήσιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα στην κοινότητα.