ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόσκληση για το πρόγραμμα “Χρηματοδότηση Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας”


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αν σας ενδιαφέρει η διερεύνηση πιθανότητας ένταξης σας στο πρόγραμμα αυτό στείλτε μας μήνυμα από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος της σελίδας αφού πρώτα έχετε διαβάσει το αρχείο του προγράμματος στην συνέχεια

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν και ιδιαίτερα συμβάλλει στη μετατροπή της γνώσης σε επιχειρηματικές ευκαιρίες, δηλαδή, στηρίζει την εφαρμοσμένη έρευνα, τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων Ε&Α και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη δημιουργία γραμμών πιλοτικής παραγωγής και επικύρωσης προϊόντων καθώς και της πρώτης παραγωγής, κ.λπ.

Η Δράση εντάσσεται στο ΕΠΑνΕΚ και συγκεκριμένα:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 και 01Σ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 01: «Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας» Επενδυτική Προτεραιότητα 1.b: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1: «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση»

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

[bestwebsoft_contact_form]