Σχέδια βελτίωσης για Παραγωγούς: Αναλυτικός οδηγός για υποψήφιους δικαιούχους


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Τα σχέδια βελτίωσης είναι ένα επενδυτικό εργαλείο που απαιτεί σωστή προετοιμασία. Ο οδηγός ενημέρωσης που ακολουθεί δίνει απαντήσεις σε κάθε λογικό ερώτημα που απασχολεί τους υποψηφίους.

Βήμα-βήμα η ένταξη στα σχέδια βελτίωσης

Μετά από μία επταετία αδράνειας και στασιμότητας, τρέχει ξανά το μεγαλύτερο επενδυτικό εργαλείο για τους Έλληνες παραγωγούς, τα Σχέδια Βελτίωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης έως τις 2 Απριλίου 2018, γι’ αυτό και η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από τους ανθρώπους της αγοράς ως η πιο κατάλληλη, προκειμένου οι πρώτοι να κατασταλάξουν στο επενδυτικό σχέδιο που πραγματικά χρειάζονται.

Αν σας ενδιαφέρει η διερεύνηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα στείλτε μήνυμα από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει σε επαφή μαζί σας 

Στα Σχέδια Βελτίωσης περιλαμβάνονται οι δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 316.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ποσό αυτό κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ανά δράση. Σημειώνεται ότι για τη Δράση 4.1.1, το 25% της δημόσιας δαπάνης θα κατευθυνθεί για την ένταξη αιτήσεων που υποβάλλονται από συλλογικά σχήματα. Για τη Δράση 4.1.3, το αντίστοιχο ποσοστό κατανομής πιστώσεων μεταξύ κατηγοριών δικαιούχων είναι 50%.

Έχει δικαίωμα συμμετοχής κάθε παραγωγός;

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής ενός παραγωγού είναι να μην είναι απλώς ενεργός γεωργός ή κτηνοτρόφος, αλλά να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αγρότη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει εγγραφεί στο μητρώο αγροτών (ΜΑΑΕ), στον ΕΦΚΑ με προϋποθέσεις ΟΓΑ, το καθαρό –γεωργικό– εισόδημά του να είναι μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού εισοδήματος και να τηρεί λογιστικά βιβλία. Επιπλέον, πρέπει να έχει υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας το έτος 2017 (ΟΣΔΕ), να έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και μην είναι συνταξιούχος.

Υπάρχουν κριτήρια συμμετοχής και για τα συλλογικά σχήματα;

Όσον αφορά τους υποψήφιους δικαιούχους συλλογικών σχημάτων (ομάδες/οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ), πρέπει, μεταξύ άλλων, να εμφανίζουν τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ. Από τον περιορισμό αυτόν εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής, τα οποία θεωρούνται νεοσύστατα.

Τι σημαίνει τυπική απόδοση;

Η τυπική απόδοση ουσιαστικά είναι η αξία της εκμετάλλευσης του παραγωγού εκφρασμένη σε ευρώ. Δηλαδή, τυπική απόδοση ανά στρέμμα/κεφάλι (για ζωικό κεφάλαιο).

Ο συντελεστής αυτός αφορά ευρώ/στρ. ή κεφ. ζώου και θα χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή των εκτάσεων ή/και των ζώων σε τυπική απόδοση (ευρώ). Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η τυπική απόδοση δεν αφορά μόνο τα στρέμματα, αλλά κυρίως τον τύπο της καλλιέργειας και καθορίζεται βάσει συγκεκριμένου υπολογισμού. Για παράδειγμα, όσον αφορά την καλλιέργεια σιτηρών, απαιτείται μεγάλος αριθμός στρεμμάτων σε αντίθεση με τα κηπευτικά θερμοκηπίου.

Πώς καθορίζεται η ελάχιστη;

Σε ό,τι αφορά τη Δράση 4.1.1, η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τα 8.000 ευρώ, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.

Ποιες επενδύσεις χρηματοδούνται;

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1, υλοποιούνται επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης και στις οποίες περιλαμβάνονται, εκτός από επενδύσεις που αφορούν μηχανολογικό εξοπλισμό, κτηριακές ή σταβλικές εγκαταστάσεις, θερμοκήπια κ.λπ. και γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

Αναλυτικά, η Δράση 4.1.1. καλύπτει:

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό γεωργικών κτηρίων.
 • Εγκαταστάσεις θερμοκηπίου (τυποποιημένου, χωρικού και υψηλού τολ).
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού ζωικής και φυτικής παραγωγής.
 • Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης. Να σημειωθεί ότι για την αγορά Η/Υ, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει εντάξει και το σχετικό λογισμικό.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών. Δεν περιλαμβάνεται η αγορά ζώων.
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων.
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.
 • Γενικές δαπάνες (σύνταξη αίτησης, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες;

Γεωργικές και σταβλικές εγκαταστάσεις και κατασκευές:

 • Ίδρυση/ανέγερση/επέκταση/εκσυγχρονισμός/μετεγκατάσταση
 • Πρώτη πώληση προϊόντων (συσκευαστήρια, ψυγεία, ξηραντήρια, διαλογητήρια, κ.ά.)
 • Θερμοκήπια και δικτυοκήπια
 • Αποθηκευτικοί χώροι, περιφράξεις κ.ά.

Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις και αυτοκίνητο

 • Χώρος εξαγωγής μελιού
 • Αποθήκες
 • Εξοπλισμός

Σημειώνεται πως δεν είναι επιλέξιμος ο χώρος συσκευασίας και τυποποίησης μελιού.

Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός

 • Φυτικής παραγωγής (γεωργικοί ελκυστήρες, συλλεκτικές, φορτωτές, μηχανές κατεργασίας εδάφους, ψεκαστικές μηχανές, συσκευασία & διαλογή κ.ά.)
 • Σταβλικές εγκαταστάσεις (θέρμανση, σιλό, αμελκτικές, μηχανές γαλουχίας, φορτωτές κ.ά.)
 • ερμοκήπια (θέρμανση, υδροπονία κ.ά.)

Τι ισχύει για την ενίχυση τρακτέρ;

Όσον αφορά τους γεωργικούς ελκυστήρες, η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόμησης πρέπει να είναι έως και 36 μήνες προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. Η ιπποδύναμη και το είδος του ελκυστήρα για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης προσδιορίζονται με τη βοήθεια του αλγορίθμου Temporal Energy Requirement Satisfaction (TEReS). Για την ενίσχυση ενός μόνο ελκυστήρα στο σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο ακόλουθος πίνακας:

Περιορισμός στη μελλοντική κατάσταση Δυναμικότητα
Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αμπελώνων ή/και κηπευτικών σε έκταση τουλάχιστον 20 στρεμμάτων έως 70 hp
Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αμπελώνων ή/και κηπευτικών σε έκταση τουλάχιστον 50 στρεμμάτων έως 80 hp
Καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 100 στρεμμάτων έως 80 hp
Καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 200 στρεμμάτων έως 90 hp
Σταβλισμένη εκτροφή τουλάχιστον: 300 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους ή 80 ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιρομητέρων έως 70 hp

Ποιες προϋποθέσεις ισχύουν αναφορικά με το πολλαπλασιαστικό υλικό;

Πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:

 • Η διάρκεια παραγωγικής ζωής να είναι άνω των πέντε ετών.
 • Η εγκατάστασή τους να μη γίνεται με τη χρήση σπόρου.
 • Συμπεριλαμβάνονται στην ΥΑ 1415/28732/06-03-2013 που αφορά τον «Καθορισμό προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων».

Ποιες επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος κρίνονται επιλέξιμες;

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3, επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ (Φ/Β, ανεμογεννήτριες, γεωθερμικές αντλίες, καυστήρες βιομάζας) και όσες συμβάλλουν στη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων, η περίφραξη και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας, αλλά και οι γενικές δαπάνες.

Έχει καθοριστεί επιλέξιμος προϋπολογισμός;

Ναι. Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα για τη Δράση 4.1.1 τα 500.000 ευρώ και για τη Δράση 4.1.3 τα 200.000 ευρώ. Για τα συλλογικά σχήματα για τη Δράση 4.1.1 τα 1.000.000 ευρώ και για τη Δράση 4.1.3 τα 500.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής ύψους 50% της δημόσιας δαπάνης.

Πώς μπορεί να συγκεντρώσει ο ενδιαφερόμενος περισσότερα μόρια για να ενταχθεί στο μέτρο;

Η απάντηση βρίσκεται στα κριτήρια βαρύτητας που το ίδιο το ΥΠΑΑΤ έχει θέσει και συνοπτικά περιλαμβάνουν τα εξής για τη Δράση 4.1.1:

 • Τον παραγωγικό προσανατολισμό (αιγοπροβατοτροφία, ζωοτροφές, ΟΠΑ, καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, βιολογική ή διαφορετικά πιστοποιημένη παραγωγή, ΠΟΠ/ΠΓΕ).
 • Το οικονομικό μέγεθος (8.000 ευρώ – 40.000 ευρώ) και συσχέτιση με το ύψος του αιτούμενου προϋπολογισμού.
 • Τη δυναμική της εκμετάλλευσης:
 • Νέοι Αγρότες (και επιλαχόντες του 6.1) ή εμπειρία > 5 ετών και ηλικία κάτω των 45, εκπαίδευση
 • Κάλυψη 20% των αιτούμενων δαπανών, κερδοφορία 3ετίας κ.ά.
 • Την αύξηση παραγωγικότητας της ανθρώπινης εργασίας.
 • Την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων (επενδύσεις για ξηραντήρια, διαλογητήρια, συσκευαστήρια, ψυκτικοί θάλαμοι κ.ά.)
 • Το είδος επενδύσεων (προτεραιότητα σε σταβλικές ή θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις ή σε εγκατάσταση νέων φυτειών).
 • Την καινοτομία.
 • Τη συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της κάθε περιφέρειας (RIS3).

Για τη Δράση 4.1.3, τα κριτήρια βαρύτητας ταξινομούνται ως εξής:

 • Ανάγκες σε ενέργεια (ανάλογη μοριοδότηση και κατώτατα όρια).
 • Τεχνολογία (γεωθερμικές αντλίες, ΦΒ, ανεμογεννήτριες).
 • Διαχείριση των αποβλήτων (προτεραιότητα για χοιροροφία, βοοτροφία, μεγάλες ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων κ.ά.).

[bestwebsoft_contact_form]