Εγγραφο παρεμβασης στο Ελεγκτικο Συνεδριο

Σας κοινοποιούμε έγγραφο που κατατέθηκε σήμερα 14 Μαρτίου 2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 18260 στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προσκομιστεί στην διευρυμένη συνεδρίαση που θα λάβει χώρα την δευτέρα 17 Μαρτίου σε δημόσια συνεδρίαση προκειμένου να ασχοληθεί με την αίτηση ένστασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ επί της πρόσφατης γνωμοδότησής του ότι δεν επιτρέπεται στους δήμους να κάνουν απευθείας αναθέσεις έργων στις Κοιν.Σ.Επ. ….. διαβάστε εδώ