Σωστή επικοινωνία για την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας στον κόσμο


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας στον κόσμο απαιτεί αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας που εμπλέκουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρηματιών, των κρατικών αξιωματούχων, των επενδυτών και των καταναλωτών. Ακολουθούν ορισμένες βασικές αρχές που καθοδηγούν την αποτελεσματική επικοινωνία για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας:

Οικοδομήστε ένα κοινό όραμα: Η επικοινωνία θα πρέπει να στοχεύει στην οικοδόμηση ενός κοινού οράματος για το τι είναι η κοινωνική οικονομία και τι μπορεί να επιτύχει. Αυτό σημαίνει να τονίσουμε τον θετικό αντίκτυπο που έχουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις στις κοινότητες, το περιβάλλον και την οικονομία και να εξηγήσουμε πώς η κοινωνική οικονομία διαφέρει από τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα.

Χρησιμοποιήστε την αφήγηση: Οι ιστορίες είναι ένας ισχυρός τρόπος επικοινωνίας του αντίκτυπου των κοινωνικών επιχειρήσεων και των ανθρώπων πίσω από αυτές. Χρησιμοποιήστε παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο και μελέτες περιπτώσεων για να δείξετε τη θετική αλλαγή που μπορούν να επιφέρουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις και να τονίσετε τις προκλήσεις και τις επιτυχίες των μεμονωμένων κοινωνικών επιχειρηματιών.

Να είστε χωρίς αποκλεισμούς: Η επικοινωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους στην κοινωνική οικονομία. Αυτό σημαίνει συνεργασία με κοινωνικούς επιχειρηματίες, επενδυτές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και καταναλωτές από διαφορετικά υπόβαθρα και λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές προοπτικές και ανάγκες.

Επισημάνετε τα οφέλη: Η επικοινωνία πρέπει να τονίζει τα οφέλη από την υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των θετικών επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και την οικονομία. Δώστε έμφαση στις δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας, μείωσης της φτώχειας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Να είστε διαφανείς: Η επικοινωνία πρέπει να είναι διαφανής σχετικά με τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των κοινωνικών επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων και τον τρόπο με τον οποίο μετρούν τον αντίκτυπό τους, καθώς και να είστε ειλικρινείς σχετικά με τυχόν προκλήσεις ή περιορισμούς.

Συνεργασία: Η επικοινωνία θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στην κοινωνική οικονομία. Αυτό σημαίνει ενθάρρυνση συνεργασιών μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων, επενδυτών, φορέων χάραξης πολιτικής και καταναλωτών και προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και των βέλτιστων πρακτικών.

Συνολικά, η αποτελεσματική επικοινωνία για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας απαιτεί μια συλλογική και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση που δίνει έμφαση στον θετικό αντίκτυπο των κοινωνικών επιχειρήσεων και χτίζει ένα κοινό όραμα για μια πιο δίκαιη και βιώσιμη οικονομία.