Σύμβαση έργου ΚοινΣΕπ με το υπουργείο Παιδειας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 5χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 100 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η ιστοσελίδα μας είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένης δομής για συνεργασία στην προώθηση την στήριξη και την ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα με την αναγνωρισιμότητα και την υποστήριξη που έχει προσφέρει από το 2012 στον χώρο. Ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ.


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


imagesΤο Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του κ. Δημητρίου Χαλκιώτη, Υπεύθυνου των Πράξεων «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς 2010-11», «Ερευνητικές Εργασίες (Project)”, και «Νέο Σχολείο: Σχολείο 21ου αιώνα-Η Μετάβαση», ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει:

α. την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου νομιμότητας και επιλεξιμότητας δαπανών προς εκκαθάριση, με βάση τα υπάρχοντα παραστατικά των προαναφερόμενων Πράξεων, στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΥΘΑΙΣ», με τίτλο «ΠΥΘΑΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», ΑΦΜ 997344016 και,β. τη σύναψη σύμβασης με την ως άνω επιχείρηση, στο ποσό των δέκα εννιά χιλιάδων και οχτακοσίων πενήντα ευρώ (19.850,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος όπως ισχύει ΦΠΑ και ήδη 23% , (τρεις χιλιάδες επτακόσια έντεκα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά – 3.711,79€), ήτοι δεκαέξι χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά χωρίς ΦΠΑ (16.138,21€), για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης έως 13.05.2016 downloadΧρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!


Τα άρθρα μας με αυτή την ένδειξη (L)* είναι στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα μας με χρήσιμα άρθρα για όλους τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και όποιον άλλο ενδιαφέρεται, μια συλλογή χρήσιμων άρθρων από εξειδικευμένες σελίδες. Και όλα τα μαθήματα είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την κατηγορία https://goo.gl/j0nWfo