Σύντομα 136 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση κοινωνικών και συνεταιριστικών σχημάτων


Αγοράστε τα αγαπημένα σας προϊόντα από τους χορηγούς μας και υποστηρίξτε μαςΕάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 570 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


images

Κύριε Χαρίτση, προκηρύχθηκαν οι τέσσερις πρώτες δράσεις επιχειρηματικότητας του νέου ΕΣΠΑ. Συνοπτικά ποιες είναι αυτές και πόσοι είναι οι ωφελούμενοι από τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων.

Από τις αρχές Μαρτίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις τέσσερις νέες δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Απευθύνονται σε υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες και αυτοαπασχολούμενους. Εστιάζουν σε τομείς που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομία και υψηλή προστιθέμενη αξία, με στόχο τη στήριξη της δημιουργίας σταθερών και βιώσιμων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο του συνολικότερου σχεδιασμού της κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και της κοινωνίας.

Για τις δράσεις «Αναβάθμιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ενισχύονται στο 100% άνεργοι ή αυτοαπασχολούμενοι πτυχιούχοι για προτάσεις που σχετίζονται με τις σπουδές τους, ενώ επίσης στο 100% ενισχύονται φυσικά πρόσωπα ή αυτοαπασχολούμενοι για τη «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα». Σε όλες τις δράσεις συμμετέχουν ισότιμα κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, καθώς βασική προτεραιότητά μας αποτελεί η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας. Συνολικά στον πρώτο κύκλο οι ωφελούμενοι υπολογίζονται τουλάχιστον σε 6.500-10.500.

Από τότε που βγήκαν στον «αέρα», πόσα τηλεφωνήματα και ερωτήματα έχουν δεχτεί οι υπηρεσίες σας για να ζητήσουν διευκρινίσεις, πληροφορίες για αυτές τις δράσεις;

‘Ήδη από την πρώτη εβδομάδα έκδοσης των προσκλήσεων το ενδιαφέρον είναι πρωτόγνωρα μεγάλο. Το help desk έχει δεχτεί περισσότερα από 2.500 ηλεκτρονικά ερωτήματα, περίπου 3.000 τηλεφωνήματα και 450 επισκέψεις υποψήφιων επενδυτών. Επίσης, χιλιάδες επενδυτές ενημερώνονται καθημερινά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr. Πάνω από 210.000, την πρώτη εβδομάδα, είναι οι «μοναδικοί επισκέπτες» στο espa.gr και περίπου 100.000 για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά. Η μεγάλη ανταπόκριση μάς ενθαρρύνει ώστε να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη δημοσιότητα για όλους και στα επόμενα προγράμματα.

Ποιες άλλες δράσεις προγραμματίζονται;

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινώσουμε δράσεις που θα αφορούν στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωσης για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας (clusters, meta-clu-sters), ώστε να προωθήσουμε τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, καθώς και δράσεις για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων. Σύντομα θα δημοσιεύσουμε δράσεις για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων και τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 50 άτομα. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης για τις εν λόγω δράσεις θα αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ. Θα προκηρυχθούν, επίσης, δράσεις για την ενίσχυση κοινωνικών και συνεταιριστικών σχημάτων, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 136 εκατ. ευρώ, ενώ από το πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών προετοιμάζονται, ακόμα, δράσεις ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Πού βρίσκεται ο σχεδιασμός της νέας γενιάς χρηματοδοτικών εργαλείων και ποια θα είναι αυτά;

Καταρχάς συνεχίζεται η διάθεση υφιστάμενων προϊόντων στην αγορά μέσα στο 2016, όπως εργαλεία του ΕΤΕΑΝ, JEREMIE ICT/VC, SME GUARANTEE κ.ά., συνολικού διαθέσιμου ποσού 600 εκατ. ευρώ. Στη νέα προγραμματική περίοδο, όμως, αλλάζει ο σχεδιασμός των χρηματοδοτικών εργαλείων, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους. Διευρύνονται οι ομάδες των τελικών δικαιούχων, η χρήσης της συνεπένδυσης και της επιχειρηματικής συμμετοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μικροπιστώσεις και στις κεφαλαιουχικές συμμετοχές, ενώ προβλέπεται η δημιουργία εργαλείων για δάνεια και εγγυήσεις. Μερικά ακόμα σημαντικά εργαλεία είναι το νέο «εξοικονομώ» (κατοικίες, δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις) και οι μεγάλες ανταποδοτικές υποδομές του Jessica plus.

Νέο πρόγραμμα Εντός του 2016 το «Εξοικονομώ»

Πότε θα είναι έτοιμο το νέο «Εξοικονομώ» και σε τι θα διαφοροποιείται από το αντίστοιχο της προηγούμενης περιόδου;

Η δράση θα τρέξει μέσα στο 2016 και είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις με το συναρμόδιο υπουργείο, ώστε ο οδηγός του νέου προγράμματος για τις εντάξεις να εκδοθεί το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Με κεντρικό στόχο την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής εξοικονόμησης ενέργειας εξετάζουμε μια σειρά παραμέτρους στο σχεδιασμό του νέου προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρω, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, το ποσοστό της επιχορήγησης, τον αριθμό και την κατηγορία (π.χ. α’ κατοικία, εξοχική) των σπιτιών που θα ωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα κ.ά. Εκτός από την ενίσχυση των νοικοκυριών, σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό μας έχει επίσης η δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου για την ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια και δημοτικά κτίρια. Ήδη βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με χρηματοπιστωτικούς φορείς του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο καινοτόμο αυτό πρόγραμμα.

http://www.imerisia.gr