Τα Πλεονεκτήματα στην Δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ και η συμβολή στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

Κοινωνικός αντίκτυπος: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί στοχεύουν να παρέχουν κοινωνικά οφέλη στα μέλη τους, τους εργαζόμενους και την ευρύτερη κοινότητα. Επικεντρώνονται στη δημιουργία θετικών κοινωνικών αποτελεσμάτων και μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που διαφορετικά δεν προσφέρονται από παραδοσιακές επιχειρήσεις.

Κοινοτική ανάπτυξη: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας παρέχοντας θέσεις εργασίας, κατάρτιση και υποστήριξη σε άτομα που μπορεί να δυσκολεύονται να βρουν εργασία. Μπορούν επίσης να παρέχουν υπηρεσίες που ωφελούν την κοινότητα, όπως οικονομικά προσιτή στέγαση, υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα παιδιών.

Δημοκρατικός Έλεγχος: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί ανήκουν και ελέγχονται από τα μέλη τους, τα οποία έχουν ισότιμο λόγο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτή η δημοκρατική δομή διασφαλίζει ότι η επιχείρηση λειτουργεί προς το καλύτερο συμφέρον των μελών της και της ευρύτερης κοινότητας.

Βιωσιμότητα: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί επικεντρώνονται συχνά στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και όχι στα βραχυπρόθεσμα κέρδη. Δίνουν προτεραιότητα στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, η οποία μπορεί να ωφελήσει την ευρύτερη κοινότητα.

Όσον αφορά την προσφορά στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να βοηθήσουν:

Δημιουργία θέσεων εργασίας: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης, ιδιαίτερα για όσους μπορεί να δυσκολεύονται να βρουν εργασία στην παραδοσιακή αγορά εργασίας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φτώχειας και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην τοπική κοινότητα.

Παροχή βασικών υπηρεσιών: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την τοπική κοινότητα, όπως υγειονομική περίθαλψη, στέγαση και εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης.

Ενδυνάμωση Κοινοτήτων: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να ενδυναμώσουν τις τοπικές κοινότητες εμπλέκοντάς τες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και παρέχοντας ευκαιρίες για συμμετοχή. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση κοινωνικού κεφαλαίου και στην προώθηση της κοινοτικής συνοχής.

Συνολικά, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας προάγοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο, την κοινοτική ανάπτυξη, τον δημοκρατικό έλεγχο και τη βιωσιμότητα.