Βρείτε τους ΚΑΔ που Θέλετε


Αναζητήστε τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που σας ενδιαφέρει μέσα από μια εύκολη και γρήγορη αναζήτηση για έναρξη ή μεταβολή δραστηριότητας στην εφορία. Επίσης μπορείτε να αποθηκεύσετε  τους ΚΑΔ που σας ενδιαφέρουν καθώς και να ορίσετε το είδος τους με σκοπό την εκτύπωση τους ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση. {Συνέχεια από εδώ}Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.