Τρόποι κάλυψης αναγκών με κοινωνικό αντίκτυπο μέσα από την δημιουργία μας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο που δίνει προτεραιότητα στον κοινωνικό αντίκτυπο σε σχέση με το κέρδος. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι κάλυψης αναγκών με κοινωνικό αντίκτυπο μέσω της δημιουργίας μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης:

Αντιμετώπιση αναγκών της κοινότητας: Προσδιορίστε τις ανάγκες της κοινότητάς σας και δημιουργήστε μια επιχείρηση που ανταποκρίνεται άμεσα σε αυτές τις ανάγκες. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να ξεκινήσετε έναν συνεταιρισμό που παρέχει οικονομικά προσιτή στέγαση, εκπαίδευση ή υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος.

Δημιουργία θέσεων εργασίας: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απασχόληση, όπως άτομα με αναπηρία ή άτομα που έχουν προηγουμένως φυλακιστεί. Παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης, μπορείτε να συμβάλετε στη δημιουργία ισχυρότερων κοινοτήτων και στη μείωση της φτώχειας.

Προώθηση της βιωσιμότητας: Σκεφτείτε να δημιουργήσετε μια επιχείρηση που δίνει προτεραιότητα στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, όπως έναν συνεταιρισμό που παράγει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή προωθεί πρακτικές μηδενικών αποβλήτων.

Υποστήριξη τοπικών παραγωγών: Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε έναν συνεταιρισμό που προμηθεύεται προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς και προωθεί βιώσιμες και ηθικές πρακτικές. Αυτό μπορεί να υποστηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις και να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ναυτιλίας αγαθών από μακριά.

Προώθηση της δέσμευσης της κοινότητας: Δημιουργήστε μια επιχείρηση που προωθεί τη δέσμευση και τη συμμετοχή της κοινότητας. Για παράδειγμα, ένας συνεταιρισμός που φιλοξενεί εκδηλώσεις, εργαστήρια ή μαθήματα μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους και να παρέχει ευκαιρίες για μάθηση και κοινωνικοποίηση.

Παροχή πρόσβασης σε πόρους: Εξετάστε το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός συνεταιρισμού που παρέχει πρόσβαση σε πόρους που μπορεί να είναι δύσκολο να αποκτηθούν, όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή νομική υποστήριξη. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα άτομα και τις κοινότητες να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Δημιουργία κοινωνικών δικτύων: Ένας συνεταιρισμός μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων και την προώθηση κοινωνικών συνδέσεων. Δημιουργώντας ευκαιρίες για να συναντηθούν οι άνθρωποι, μπορείτε να συμβάλετε στη μείωση της απομόνωσης και να προωθήσετε την αίσθηση της κοινότητας.

Συνολικά, μια επιχείρηση κοινωνικού συνεταιρισμού μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και τη θετική επίδραση στην κοινότητά σας.