Τρόπος μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου για Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου για τους συνεταιρισμούς κοινωνικών επιχειρήσεων μπορεί να είναι προκλητική, επειδή ο στόχος αυτών των οργανισμών δεν είναι μόνο η δημιουργία κέρδους αλλά και η δημιουργία θετικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων. Ακολουθούν ορισμένα βήματα που μπορούν να βοηθήσουν στη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου για τους συνεταιρισμούς κοινωνικών επιχειρήσεων:

Προσδιορίστε τον κοινωνικό αντίκτυπο: Πριν μετρήσετε τον κοινωνικό αντίκτυπο, είναι σημαντικό να έχετε έναν σαφή ορισμό του τι σημαίνει κοινωνικός αντίκτυπος για τον οργανισμό σας. Αυτό θα μπορούσε να αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα που θέλετε να επιτύχετε, όπως η μείωση της φτώχειας, η βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη ή η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Αναπτύξτε μετρήσεις: Αφού καθορίσετε τους στόχους κοινωνικών επιπτώσεων, το επόμενο βήμα είναι να αναπτύξετε μετρήσεις που θα σας βοηθήσουν να μετρήσετε την πρόοδο προς αυτούς τους στόχους. Αυτές οι μετρήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πράγματα όπως ο αριθμός των ατόμων που έχουν επωφεληθεί από τις υπηρεσίες σας, η ποσότητα των εκπομπών άνθρακα που έχετε μειώσει ή το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων εντός του οργανισμού.

Συλλέξτε δεδομένα: Η συλλογή δεδομένων σχετικά με τις μετρήσεις που έχετε αναπτύξει είναι απαραίτητη για την κατανόηση του κοινωνικού αντίκτυπου του οργανισμού σας. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει έρευνες, συνεντεύξεις ή άλλες μεθόδους συλλογής δεδομένων που σας βοηθούν να παρακολουθείτε την πρόοδο προς τους στόχους σας.

Ανάλυση δεδομένων: Αφού συλλέξετε δεδομένα, πρέπει να τα αναλύσετε για να κατανοήσετε τον αντίκτυπο που έχει ο οργανισμός σας. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αναζήτηση τάσεων και προτύπων στα δεδομένα ή τη σύγκριση με δεδομένα προηγούμενων ετών για να δείτε εάν σημειώνετε πρόοδο προς τους στόχους σας.

Αναφορά και κοινοποίηση αποτελεσμάτων: Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρετε τα αποτελέσματά σας και να κοινοποιήσετε τον αντίκτυπο που έχει ο οργανισμός σας στους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών, των πελατών και των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και υποστήριξης για τον οργανισμό σας, καθώς και να εμπνεύσει άλλους να συμμετάσχουν στη δημιουργία θετικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων.

Συνολικά, η μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου για τους συνεταιρισμούς κοινωνικών επιχειρήσεων απαιτεί μια προσεκτική και στρατηγική προσέγγιση. Καθορίζοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο, αναπτύσσοντας μετρήσεις, συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα και επικοινωνώντας αποτελέσματα, μπορείτε να μετρήσετε αποτελεσματικά τον αντίκτυπο του οργανισμού σας και να εργαστείτε για τη δημιουργία θετικής αλλαγής στον κόσμο.