Υλικό Διημερίδας (8-9 Απριλίου 2019) για τα Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. – Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Για να δείτε το υλικό που παρουσιάσθηκε και χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια της Διημερίδας για τα Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο., που έγινε στην Αθήνα στην έδρα της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο. στις 8 και 9 Απριλίου 2019, πατήστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

1. Καταγραφή του πεδίου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα 2012-2017

2. Σύντομος οδηγός για τη σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών Εργαζομένων

3. e-kalo: Χρήσιμες οδηγίες

4. Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.-Αρμοδιότητες

5. Επιλέγοντας τη νομική μορφή του υπό σύσταση Φορέα

6. Επιλέγοντας κλάδο δραστηριότητας – ΕΙΕΑΔ

7. Συμβάσεις Δημοσίου – Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

8. Χρηματοδοτικές ανάγκες, πηγές χρηματοδότησης, κοινωνική χρηματοδότηση

9. Καμβάς κοινωνικού επιχειρηματικού μοντέλου

10. Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για κοινωνικές επιχειρήσεις

11. Επιχειρηματικό σχέδιο

12. Μορφές Χρηματοδότησης πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

13. Ετήσιες μονάδες εργασίας

14. Προγράμματα επιδότησης ανέργων

15. Πλατφόρμα δικτύωσης foreis-kalo.gr

16. Δράσεις κρατικών ενισχύσεων-βασικά σημεία

17. Ο Κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων και Κέντρα Στήριξης