Υπεγράφησαν οι πρώτες προσκλήσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εάν σας ενδιαφέρει η διερεύνηση πιθανής σας ένταξης στον νέο αναπτυξιακό νόμο μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα από την φόρμα επικοινωνίας στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει σε άμεση επαφή μαζί σας. 

Την επόμενη εβδομάδα, ενεργοποιούνται τα νέα εργαλεία του Αναπτυξιακού, με την δημοσιοποίηση σε ΦΕΚ των αποφάσεων προκήρυξης των τεσσάρων νέων καθεστώτων. Τότε θα ανοίξει και η δυνατότητα για την υποβολή αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα  Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού υπέγραψε τις τέσσερις πρώτες προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών προτάσεων στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Συγκεκριμένα, ενεργοποιούνται τα προγράμματα:

  • «Γενική Επιχειρηματικότητα»,
  • «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»,
  • «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
  • «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

Ο νέος Αναπτυξιακός, προσφέρει σημαντικές φοροαπαλλαγές λιγότερο άμεσες ενισχύσεις, κάτι που μετά τις αυξήσεις στην φορολογία, μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο πλεονέκτημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχέδιο, από τα 550 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού των προγραμμάτων, περίπου τα 380 εκατ. ευρώ θα είναι οι φοροαπαλλαγές, ενώ τα 170 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε μετρητά, ως επιχορήγηση.

Οι ενισχύσεις του νόμου, δίδονται με τέσσερεις διακριτούς τρόπους. Αυτοί είναι η φορολογική απαλλαγή, η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το κάθε ένα από τα καθεστώτα του νόμου, είναι ξεχωριστό, με ιδιαίτερη στόχευση και ανάλογα δίνεται βάρος σε διαφορετικούς τρόπους ενίσχυσης, π.χ. στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» προβλέπεται μόνο φοροαπαλλαγή και όχι «ζεστό» χρήμα.  Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», με την διαφορά, ότι εδώ οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν  στον νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Ο νόμος έχει συγκεκριμένα όρια για την ένταση μενός επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του.  Ελάχιστο συνολικό ύψος επένδυσης έχει οριστεί:

  • 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.ΣΕπ),
  • 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
  • στις 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
  • στις 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
  •  στις 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις και τα cluster

Τα 4 είδη ενισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή: Η οποία θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας υπό τους περιορισμούς που τίθενται από τον νόμο.

Επιχορήγηση: Φτάνει μέχρι το 50% της επιχορήγησης και μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο μετά από την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της υλοποίησης του 50% του κόστους του σχεδίου. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας.

Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: Η καταβολή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης γίνεται μετά την πιστοποίηση από τους αρμόδιους ελεγκτές της εγκατάστασης στη μονάδα του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού.

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: Η επιδότηση για την νέα απασχόληση, μπορεί να πραγματοποιηθεί  μετά την πιστοποίηση από τους αρμόδιους ελεγκτές ότι δημιουργήθηκαν οι θέσεις εργασίας.

[bestwebsoft_contact_form]