Πλήρες Επιχειρηματικό Πλάνο για την δημιουργία ΚοινΣΕπ στην Υποστήριξη Ρομά και Κρατουμένων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, όπως η κοινότητα των Ρομά, και σε κρατούμενους σε σωφρονιστικά ιδρύματα είναι ένα ευγενές και απαιτητικό εγχείρημα. Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει τα βασικά στοιχεία για την επιτυχή ίδρυση και λειτουργία μιας τέτοιας επιχείρησης.

1. Περίληψη

Επωνυμία επιχείρησης: helping hand in difficult times

Αποστολή: Να γεφυρώσει τα πολιτιστικά κενά και να ενδυναμώσει τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των κρατουμένων, παρέχοντας ολιστική υποστήριξη, εκπαίδευση και ευκαιρίες απασχόλησης.

Όραμα: Μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς όπου όλα τα άτομα έχουν την ευκαιρία να ευδοκιμήσουν, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους.

Ιδρυτές: [Your Name] και [Co-Founder’s Name]

Ημερομηνία: [Τρέχουσα ημερομηνία]

2. Περιγραφή επιχείρησης

2.1 Επιχειρηματική ιδέα

Η helping hand in difficult times στοχεύει να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε δύο βασικές ομάδες-στόχους:

α). Κοινότητα Ρομά :

 • Εργαστήρια Πολιτιστικής Ευαισθησίας
 • Προγράμματα Γλώσσας και Αλφαβητισμού
 • Εκπαίδευση και τοποθέτηση εργασίας
 • Συνηγορία και Νομική Υποστήριξη

β). Κρατουμένοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα :

 • Προγράμματα Αποκατάστασης
 • Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Υπηρεσίες απασχόλησης μετά την αποφυλάκιση
 • Υποστήριξη Επανένταξης Οικογένειας

2.2 Νομική δομή

Η Inclusive Connections Cooperative θα λειτουργεί ως ένας νομικά αναγνωρισμένος κοινωνικός συνεταιρισμός, τηρώντας όλους τους σχετικούς κανονισμούς και νόμους που διέπουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις στο [Your Location].

3. Ανάλυση Αγοράς

3.1 Αγορά-στόχος

 • Η κοινότητα των Ρομά στην [Περιοχή σας]
 • Σωφρονιστικά ιδρύματα εντός [Your Area]

3.2 Ανάγκες της αγοράς

 • Η κοινότητα των Ρομά χρειάζεται πολιτιστικά ευαίσθητη υποστήριξη για να ενσωματωθεί στην κοινωνία.
 • Τα σωφρονιστικά ιδρύματα αναζητούν προγράμματα αποκατάστασης και επανένταξης για κρατούμενους.

3.3 Ανταγωνισμός

Προσδιορίστε υπάρχοντες οργανισμούς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες και αξιολογήστε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους.

4. Στρατηγική Μάρκετινγκ

4.1 Τοποθέτηση

Τοποθετήστε την Inclusive Connections Cooperative ως έναν αξιόπιστο και πολιτισμικά ευαίσθητο πάροχο υπηρεσιών.

4.2 Προώθηση

 • Συνεργαστείτε με κοινοτικούς ηγέτες και σωφρονιστικά ιδρύματα για παραπομπές.
 • Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις εκδηλώσεις της κοινότητας και τα τοπικά μέσα για εκστρατείες ευαισθητοποίησης.

5. Προσφορές Υπηρεσιών

Δημιουργήστε λεπτομερή σχέδια για κάθε υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων σπουδών, των εκπαιδευτών και των απαιτούμενων πόρων.

6. Σχέδιο Λειτουργίας

6.1 Τοποθεσία

Προσδιορίστε μια κεντρική τοποθεσία για γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας και εγκαταστάσεις εκπαίδευσης.

6.2 Στελέχωση

Προσλάβετε ειδικευμένους επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών και επαγγελματικών εκπαιδευτών.

6.3 Συνεργασίες

Δημιουργήστε συνεργασίες με τοπικές ΜΚΟ, κυβερνητικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις για πόρους και υποστήριξη.

7. Οικονομικό Σχέδιο

7.1 Κόστος εκκίνησης

 • Χώρος γραφείων και κοινόχρηστα
 • Μισθοί προσωπικού
 • Εκπαιδευτικό υλικό
 • Έξοδα μάρκετινγκ και προώθησης
 • Νομικές και διοικητικές δαπάνες

7.2 Ροές εσόδων

 • Επιχορηγήσεις και δωρεές
 • κρατικές συμβάσεις
 • Δίδακτρα για προγράμματα κατάρτισης (αν υπάρχουν)
 • Εκδηλώσεις συγκέντρωσης κεφαλαίων

7.3 Προϋπολογισμός και Προβολές

Δημιουργήστε λεπτομερείς οικονομικές προβλέψεις για τα πρώτα τρία έως πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων αποτελεσμάτων, των καταστάσεων ταμειακών ροών και των ισολογισμών.

8. Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων

Αναπτύξτε μετρήσεις για να μετρήσετε τον κοινωνικό αντίκτυπο του συνεταιρισμού σας, όπως ο αριθμός των επιτυχημένων τοποθετήσεων εργασίας, τα μειωμένα ποσοστά υποτροπής και η βελτιωμένη ενσωμάτωση στην κοινότητα.

9. Διαχείριση Κινδύνων

Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους και αναπτύξτε στρατηγικές για τον μετριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων νομικών, οικονομικών και λειτουργικών κινδύνων.

10. Βιωσιμότητα και Ανάπτυξη

 • Εξερευνήστε ευκαιρίες για κλιμάκωση λειτουργιών.
 • Αναζητήστε πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

11. Συμπέρασμα

Συνοψίστε τα βασικά σημεία του επιχειρηματικού σχεδίου, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες του συνεταιρισμού να δημιουργήσει μόνιμο και θετικό αντίκτυπο στην κοινότητα των Ρομά και στους κρατούμενους στα σωφρονιστικά ιδρύματα.

12. Παραρτήματα

Συμπεριλάβετε τυχόν πρόσθετα έγγραφα, όπως βιογραφικά των βασικών μελών της ομάδας, επιστολές υποστήριξης από πιθανούς συνεργάτες ή δεδομένα έρευνας αγοράς.

Να θυμάστε ότι αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένας οδικός χάρτης για την επιτυχία του συνεταιρισμού σας. Θα εξελιχθεί καθώς συγκεντρώνετε περισσότερες πληροφορίες και προσαρμόζεστε στις ανάγκες των κοινοτήτων-στόχων σας. Επανεξετάζετε και ενημερώνετε τακτικά το σχέδιο για να διασφαλίσετε τη συνεχή ανάπτυξη και τον αντίκτυπο του συνεταιρισμού σας.