Υποστηρικτικο Γραφειο


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Δυτική Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2012

Κύριε Υπουργέ

Κατά την διάρκεια σχηματισμού της Κοινωνικής Συνεταιριστικής μας Επιχείρησης η εμπειρία μας δεν ήταν και ότι το καλύτερο καθώς πολλά προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την διαδικασία αυτή δεν μπόρεσαν να λυθούν η να διευθετηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Αυτό το αναφέρω καθώς δεν υπήρχε και δεν υπάρχει καμία απολύτως υποστηρικτική δομή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου εργασίας και δεν αναφέρομαι εδώ στο γραφείο Μητρώου το οποίο και άριστα λειτούργει και αξιολογότατους συνεργάτες μπορεί να βρει εκεί μέσα κάθε ενδιαφερόμενος αλλά δεν είναι η δουλεία τους αυτή.

Ο νόμος 4019/2011 μπορεί να είναι ένας αξιόλογος νόμος και να δίνει πολλές δυνατότητες και να έχει καλές προοπτικές αν γίνει σωστή χρήση από ανέργους και πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στις ημέρες μας.

Ο νόμος αυτός και η λογική του είναι σε πολύ μεγάλο μέρος άγνωστος στις αρμόδιες υπηρεσίες και όπου είναι γνωστός δεν έχει αφομοιωθεί η λογική πάνω στην οποία και έχει σχηματιστεί και εφαρμόζεται. Ενώ γίνεται δεκτός από την κοινωνία και όσους ενημερώνονται για την λογική του και την χρησιμότητα του στην κοινωνία και το τι μπορεί να προσφέρει παρόλα αυτά όταν έρθει η ώρα για να γίνει πράξη αρχίζουν τα προβλήματα που όσο περνά ο καιρός έχουν αρχίσει και βγαίνουν στην επιφάνεια καθώς ίσως δεν είχε γίνει πρόβλεψη σε όλο το εύρος εφαρμογής του και δεν υπάρχει και κατάλληλο γραφείο αναφοράς των και άμεσης επίλυσης των για την ομαλή εξέλιξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής του νόμου.

Τα προβλήματα ξεκινούν από την στιγμή που κατατεθεί το καταστατικό στο Μητρώο και ξεκινήσουν οι διαδικασίες έναρξης στην εφορία καθώς δεν υπάρχει η ενημέρωση και δεν ξέρουν οι Δ.Ο.Υ. σε πια κατηγορία να εντάξουν κάθε Κοιν.Σ.Επ και αρκετές τις καταχωρούν σαν κερδοσκοπικές και ότι αυτό συνεπάγεται στις μετέπειτα συναλλαγές και στην αντιμετώπιση τους από τους φορολογικούς νόμους.

Για παράδειγμα στην αρχή ζητούσαν την εγγραφή στον ΟΑΕΕ των μελών που αποτελούν μια Κοιν.Σ.Επ και αυτό συνεπάγονταν ένα μεγάλο μηνιαίο κόστος. Ευτυχώς αυτό το πρόβλημα προς το παρόν ξεπεράστηκε αλλά κανείς δεν ξέρει στο μέλλον τι πρόκειται να συμβεί καθώς μπορεί ανά πάσα στιγμή να βγει κάποια τροπολογία και να ανατρέψει την κατάσταση αυτή.

Τελευταίο συμβάν είναι η ακύρωση ενός βασικού άρθρου του νόμου με το υπό συζήτηση νέο φορολογικό νόμο και συγκεκριμένα της παραγράφου 3 του άρθρου 10 περί μη φορολόγησης των κερδών και της κατανομής τους στους εργαζομένους σαν κίνητρο παραγωγικότητας και στον σχηματισμό αποθεματικού, πλέον όλα αυτά έχουν έναν φορολογικό συντελεστή τουλάχιστον 20% και δεν υπάρχει πλέον κανένα κίνητρο για την πρόσληψη ανέργων.

Ένα άλλο θέμα είναι η απαίτηση από τις Δ.Ο.Υ να έχει γίνει εγγραφή στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο και ένα ετήσιο κόστος της τάξης των 150 ευρώ χωρίς να υπάρχει κάποια ανταποδοτικότητα σε αυτή την καταβολή.

Επίσης ένα άλλο πρόβλημα είναι στο άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού για την κατάθεση του αποθεματικού και την δαιδαλώδη διαδικασία που απαιτούν οι τράπεζες και η μεγάλη γραφειοκρατία που μπορεί να διαρκέσει άνω των 15 ημερών.

Εάν υπήρχε λοιπόν ένα αρμόδιο γραφείο επίλυσης αυτών των προβλημάτων με αρμοδιότητες να έρχεται άμεσα σε επαφή με κάθε εμπλεκόμενο φορέα είναι σίγουρο ότι και ο νόμος θα είχε καλύτερη εφαρμογή και όσοι αποφάσιζαν να κάνουν αυτό το βήμα θα είχαν μια βοήθεια σε κάθε πρόβλημα που θα έβρισκαν μπροστά τους.

Αυτή την στιγμή υπάρχει ένας κατακερματισμός αρμοδιοτήτων και κανείς δεν ξέρει που θα απευθυνθεί και σε πια υπηρεσία του αρμοδίου υπουργείου για να βρει μια λύση και φτάνουμε στο σημείο να απευθύνουμε επιστολές σε όλους τους κατά την άποψη μας αρμοδίους μήπως και κατά τύχη βρούμε ποιος θα ενδιαφερθεί και θα δώσει μια λύση.

Αναφέρω και πάλι ότι το γραφείο Μητρώου ενώ κάνει άριστη δουλεία και ενεργεί άμεσα ίσως δεν έχει τις κατάλληλες αρμοδιότητες για άμεση επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν και δεν έχει και την νομική δυνατότητα να καλεί τις άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και τους ανάλογους αρμοδίους και να διευθετεί άμεσα όποιο πρόβλημα έρθει σε γνώση του.

Έτσι λοιπόν κύριε Υπουργέ θα πρέπει η να ορίσετε και να σχηματίσετε μια διεύθυνση που θα ασχολείται με την επίλυση παρόμοιων προβλημάτων που σίγουρα θα παρουσιαστούν στο μέλλον η θα πρέπει να αναθέσετε στο ήδη υπάρχον γραφείο Μητρώου επιπλέον αρμοδιότητες και εξουσίες στην επίλυση παρόμοιων προβλημάτων.

Είμαστε στην διάθεση σας όποτε εσείς το κρίνετε σκόπιμο να σας αναπτύξουμε τα συνολικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε εμείς σαν ιδιώτες και όχι πρώην υπάλληλοι δημοτικών υπηρεσιών κατά την διάρκεια των διαδικασιών ίδρυσης μας σαν νομικό πρόσωπο.

Φίσκιλης Άγγελος
Αντιπρόεδρος και Διαχειριστής της Κοιν.Σ.Επ. Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα.
Mob.: 6956695666, fax.: 7007004678, phone.: 7007006397, email.: contact@help2us.net