Φυσικές Καταστροφές, Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη και Κοινωνική Εργασία στα Χρόνια της Κλιματικής Αλλαγής


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο περιβάλλον, οδηγώντας σε αύξηση της συχνότητας και της έντασης των φυσικών καταστροφών.

Πλημμύρες, πυρκαγιές, ξηρασίες και τυφώνες πλήττουν ολοένα και περισσότερο τις ανθρώπινες κοινότητες, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε περιουσίες και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Αυτές οι καταστροφές επηρεάζουν δυσανάλογα τις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για δράσεις περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και κοινωνικής εργασίας.

Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη

Η περιβαλλοντική δικαιοσύνη αφορά την ισότητα στην κατανομή των περιβαλλοντικών οφελών και βαρών, με στόχο την αποφυγή της επιβάρυνσης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Οι ευάλωτες ομάδες, όπως οι φτωχοί, οι ηλικιωμένοι, οι μετανάστες και οι άστεγοι, συχνά υποφέρουν περισσότερο από τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών λόγω της έλλειψης πόρων και υποδομών.

Κοινωνική Εργασία

Η κοινωνική εργασία παίζει κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων κατά τη διάρκεια και μετά από φυσικές καταστροφές. Οι κοινωνικοί λειτουργοί προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη, καθοδήγηση και συνδέσεις με τις κατάλληλες υπηρεσίες. Επιπλέον, εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης και ανάπτυξης, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων.

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής εργασίας. Αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούν με βάση την αρχή της συλλογικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και δημιουργώντας θέσεις εργασίας για άτομα από ευάλωτες ομάδες.

Δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

1. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη:

 • Ανάλυση Αναγκών: Καταγραφή των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και των ευάλωτων ομάδων.
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός: Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου που θα περιλαμβάνει την οργάνωση, τους στόχους και τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
 • Νομική Μορφή: Καταχώρηση της επιχείρησης ως κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση σύμφωνα με τη νομοθεσία.

2. Χρηματοδότηση και Πόροι:

 • Εύρεση Κεφαλαίων: Αναζήτηση χρηματοδότησης μέσω επιχορηγήσεων, δανείων ή δωρεών.
 • Αξιοποίηση Τοπικών Πόρων: Συνεργασία με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων.

3. Εκπαίδευση και Υποστήριξη:

 • Εκπαίδευση Εργαζομένων: Παροχή εκπαίδευσης στους εργαζομένους σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας.
 • Υποστήριξη και Καθοδήγηση: Συνεχής υποστήριξη και καθοδήγηση των εργαζομένων.

Παραδείγματα Εφαρμογής

1. Ανακύκλωση και Διαχείριση Απορριμμάτων:

 • Δραστηριότητα: Δημιουργία επιχείρησης ανακύκλωσης που θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται ανακυκλώσιμα υλικά.
 • Θέσεις Εργασίας: Πρόσληψη ατόμων από ευάλωτες ομάδες για τη συλλογή, την επεξεργασία και την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Οφέλη: Μείωση των απορριμμάτων, δημιουργία θέσεων εργασίας και ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην κοινότητα.

2. Αγροτικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις:

 • Δραστηριότητα: Δημιουργία επιχείρησης που θα ασχολείται με τη βιολογική καλλιέργεια και την πώληση τοπικών προϊόντων.
 • Θέσεις Εργασίας: Πρόσληψη ατόμων από ευάλωτες ομάδες για την καλλιέργεια, τη συγκομιδή και την πώληση των προϊόντων.
 • Οφέλη: Προώθηση της βιώσιμης γεωργίας, δημιουργία θέσεων εργασίας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Η δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της κοινωνικής εργασίας στα χρόνια της κλιματικής αλλαγής. Μέσω της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας και της αξιοποίησης των τοπικών πόρων, μπορούν να δημιουργηθούν βιώσιμες και δίκαιες λύσεις που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κοινωνική ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων.