Φωτίου: Στρατηγική προτεραιότητα η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία – Video


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Στις εμβληματικές δράσεις στις οποίες προχωρά η κυβέρνηση για τη στήριξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Ελλάδα, αναφέρθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, μιλώντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με το British Council και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα.

«Σε όλο τον κόσμο, η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία εισάγει έναν εναλλακτικό τρόπο παραγωγής, εργασίας και κατανάλωσης. Στην Κ.ΑΛ.Ο, ο ανταγωνισμός της αγοράς και η μεγιστοποίηση του κέρδους αντικαθίστανται από τη συλλογικότητα, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την ισότητα και τη δημοκρατική συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Η Κ.ΑΛ.Ο. αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, γιατί μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, στην καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εμβάθυνση της δημοκρατίας στην παραγωγή και την εργασία» σημείωσε, μεταξύ άλλων, η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, «ήδη στο μητρώο που τηρείται στην Ειδική Γραμματεία υπάρχουν εγγεγραμμένες περίπου 1.100 επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο. και πάνω από τις μισές συστήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2017 και μετά. Μετά τον νέο νόμο 4430/16, προχωράμε με αποφασιστικό τρόπο για μία εντατική ωρίμανση και υποστήριξη του χώρου».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η κ. Φωτίου αναφέρθηκε στις τρεις βασικές δράσεις που προωθούνται:

  • Δημιουργία Κέντρων Στήριξης σε όλη την Ελλάδα. «Θα υποστηρίξουμε φορείς Κοινωνικής Οικονομίας να αναλάβουν το ρόλο της διάχυσης της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας, να αποτελέσουν χώρους υποδοχής και υποστήριξης δημιουργίας νέων, αλλά και των υφιστάμενων εγχειρημάτων. Η δράση αυτή είναι προϋπολογισμού περίπου 11 εκατ. ευρώ» υπογράμμισε.
  • Χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Σκοπός της δράσης, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, είναι η υποστήριξη των υφιστάμενων και νέων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού από 10.000 ευρώ έως 150.000. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι περίπου 40 εκατ. ευρώ.

  • Ταμείο Κ.ΑΛ.Ο.

Το Ταμείο έχει σαν σκοπό τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων για την ενίσχυση των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Βασικός στόχος του Ταμείου είναι η υποστήριξη των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, η οποία θα προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και, συγκεκριμένα, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020.

Ειδικότερα:

  • Πρόβλεψη για εγκαταλειμμένες, πτωχευμένες επιχειρήσεις

Η συγκεκριμένη δράση αφορά τη δημιουργία θεσμικού περιβάλλοντος που να επιτρέπει τη μεταβίβαση επιχειρήσεων στους εργαζόμενούς της. Το υπουργείο Εργασίας έχει στόχο α) να διαμορφώσει προτάσεις για την κατάρτιση θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τη μετάπτωση επιχειρήσεων που εγκαταλείπονται ή βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης σε φορείς Κοινωνικής Οικονομίας, β) να καταρτίσει οδικό χάρτη για την εφαρμογή του επιχειρησιακού σκέλους της διαδικασίας μετάπτωσης και γ) να εκπονήσει εγχειρίδιο διαδικασιών.

  • Συνεταιριστική νομοθεσία

Οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα δεν διέπονται από ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, αλλά από ένα πλήθος ειδικών νόμων που διέπουν τους επιμέρους τύπους συνεταιρισμών. Η μελέτη κωδικοποιεί την υπάρχουσα νομοθεσία και προτείνει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενιαιοποίησή της. Ο νέος προτεινόμενος νόμος δίνει τη δυνατότητα αναγέννησης του συνεταιριστικού κινήματος ως βασικό σχήμα ανάπτυξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

  • Πριμοδότηση μαθημάτων

Ειδική αναφορά έκανε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα προγράμματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης: «Η μελέτη για την εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάρτιση όσον αφορά την Κ.ΑΛ.Ο., αφού κάνει ενδελεχή και αναλυτική περιοδολόγηση στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Πανεπιστήμιων της Ευρώπης, καταλήγει σε μία σειρά προτάσεων και για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με ειδικά προγράμματα που πρέπει να εισαχθούν, με νέους τρόπους διδασκαλίας, καθώς και με τη ζωντανή συμμετοχή εγχειρημάτων του πεδίου στη διδακτική διαδικασία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να πριμοδοτήσει αυτά τα μαθήματα με χρηματοδότηση των μελών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που θέλουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα» κατέληξε η κ. Φωτίου.

H ομιλία μου στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το British Council και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Κ.ΑΛ.Ο στην Ελλάδα:

Σε όλο τον κόσμο η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία εισάγει έναν εναλλακτικό τρόπο παραγωγής, εργασίας και κατανάλωσης. Στην Κ.ΑΛ.Ο, ο ανταγωνισμός της αγοράς και η μεγιστοποίηση του κέρδους αντικαθίστανται από τη συλλογικότητα, την συνεργασία, την αλληλεγγύη, την ισότητα και τη δημοκρατική συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων.

Η Κ.ΑΛ.Ο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση γιατί μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, στην καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εμβάθυνση της δημοκρατίας στην παραγωγή και την εργασία.

Ήδη στο Μητρώο που τηρείται στην Ειδική Γραμματεία υπάρχουν εγγεγραμμένες περίπου 1.100 επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο και πάνω από τις μισές συστήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2017 και μετά. Μετά τον νέο νόμο 4430/16 προχωράμε με αποφασιστικό τρόπο για μια εντατική ωρίμανση και υποστήριξη του χώρου.

Προωθούμε τρεις βασικές δράσεις:

1 Δημιουργία Κέντρων Στήριξης σε όλη την Ελλάδα.
Θα υποστηρίξουμε φορείς Κοινωνικής Οικονομίας να αναλάβουν το ρόλο της διάχυσης της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας, να αποτελέσουν χώρους υποδοχής και υποστήριξης δημιουργίας νέων αλλά και των υφιστάμενων εγχειρημάτων. Η δράση αυτή είναι προϋπολογισμού περίπου 11 εκατ. Ευρώ.

2 Χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
Σκοπός της δράσης η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, είναι η υποστήριξη των υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, με την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού από 10.000 ευρώ έως 150.000. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι περίπου 40 εκατ. Ευρώ.

3 Ταμείο ΚΑΛΟ
Το Ταμείο έχει σαν σκοπό την χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων για την ενίσχυση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Βασικό στόχο του Ταμείου θα αποτελεί η υποστήριξη των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και η διευκόλυνσή της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, η οποία θα προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020.

Ειδικότερα:

– Πρόβλεψη για εγκαταλειμμένες, πτωχευμένες επιχειρήσεις
Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη δημιουργία θεσμικού περιβάλλοντος που να επιτρέπει τη μεταβίβαση επιχειρήσεων τους εργαζόμενούς της.

Το Υπουργείο Εργασίας έχει στόχο α) να διαμορφώσει προτάσεις για την κατάρτιση θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τη μετάπτωση επιχειρήσεων που εγκαταλείπονται ή βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης σε Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας, β) να καταρτίσει Οδικό Χάρτη για την εφαρμογή του επιχειρησιακού σκέλους της διαδικασίας μετάπτωσης, γ) να εκπονήσει Εγχειρίδιο διαδικασιών.

– Συνεταιριστική νομοθεσία
Οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα δεν διέπονται από ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, αλλά από ένα πλήθος ειδικών νόμων που διέπουν τους επιμέρους τύπους συνεταιρισμών. Η μελέτη κωδικοποιεί την υπάρχουσα νομοθεσία και προτείνει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενιαιοποίησή της. Ο νέος προτεινόμενος νόμος δίνει τη δυνατότητα αναγέννησης του συνεταιριστικού κινήματος ως βασικό σχήμα ανάπτυξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

– Πριμοδότηση μαθημάτων
Η μελέτη για την εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάρτιση όσον αφορά την Κ.ΑΛ.Ο, αφού κάνει ενδελεχή και αναλυτική περιοδολόγηση στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Πανεπιστήμιων της Ευρώπης, καταλήγει σε μια σειρά προτάσεων και για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με ειδικά προγράμματα που πρέπει να εισαχθούν, με νέους τρόπους διδασκαλίας, καθώς και με τη ζωντανή συμμετοχή εγχειρημάτων του πεδίου στη διδακτική διαδικασία. Η Κυβέρνηση σκοπεύει να πριμοδοτήσει αυτά τα μαθήματα με χρηματοδότηση των μελών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που θέλουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα.