Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 Πρόσκληση για διαβούλευση ενόψει της Πρόσκλησης χρηματοδότησης και στήριξης των ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο πλαίσιο του-Περιφερειακού Προγράμματος «Κρήτη 2021-27» και της προτεραιότητας για τήν Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειάς έχει καθοριστεί πεδίο παρέμβασης για την «Στήριξη της κοινωνικήςοικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων».

Λόγω έκτακτης υποχρέωσης της Προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Κας Κασωτάκη, η συνάντηση διαβούλευσης για την Πρόσκληση χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, μετατοπίζεται και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 6.00μ.μ – 8.30μ.μ στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί μέσω δράσης χρηματοδότησης με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) με προϋπολογισμό 2.000.000 Ευρώ. Η παραπάνω δράση είναι μια από τις προτεραιότητες της ενεργοποίηση του Περιφερειακού Προγράμματος και σχεδιάζεται να προκηρυχθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Μέσω της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες νέων ή και υφισταμένων επιχειρήσεων ΚΑλΟ που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτητ. επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 και μέσω αυτής στην ενίσχυση της απασχόλησης. Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες θα αφορούν σε τομείς που έχουν αναδειχθεί από την Περιφερειακή Στρατηγική της Κοινωνικής Οικονομίας.

Για την καλύτερη επεξεργασία της σχετικής Πρόσκλησης από την ΕΥΔ του Περιφερειακού Προγράμματος και την αποδοτικότερη αξιοποίηση της Δημόσιας χρηματοδότησης :

Σας καλούμε σε συνάντηση διαβούλευσης και διατύπωσης προτάσεων η οποία θα πραγματοποιηθεί: Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 6.00μ.μ – 8.30μ.μ στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Δεδομένου ότι η πιστοποίηση και χρηματοδότηση θα είναι με την μέθοδο του απλοποιημένου κόστους βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Αντικείμενο της διαβουλευσης είναι η έκφραση γνώμης από τους δυνητικούς αποδέκτες της Πρόσκλησης ,αλλά και τους συναρμόδιους φορείς, για τα πεδία δραστηριότητας των φορέων ΚΑλΟ που χρήζουν υποστήριξης.όπως και η διατύπωση διαδικαστικών προτάσεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και Εθνικών δεσμεύσεων ,οι οποίες θα διευκολύνουν την επιτυχή υλοποίηση της δράσης.