Χρηματοδότηση ΚοινΣΕπ Δωρεάν Προέλεγχος και Προετοιμασία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Αφορά την δράση της υποβολής αιτήσεων για επιχορηγήσεις υφιστάμενων φορέων Κ.Αλ.Ο.

Αν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε σε αυτό το πρόγραμμα στείλτε το μήνυμα σας από την φόρμα που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου εκφράζοντας την σχετική επιθυμία διερεύνησης της ένταξης σας στο αναμενόμενο πρόγραμμα

Πρόκειται για μια δράση δωρεάν ενισχύσεων συνολικού ύψους 27.878.654 €, μια δημόσια δαπάνη η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνική Συμμετοχή.

Μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση το Υπουργείο Εργασίας στοχεύει στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση της απασχόλησης, τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των υφισταμένων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που δημιουργούν.

Η υπηρεσία παρέχεται με την συνεργασία της ΚοινΣΕπ Solutional ειδικό σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, πληροφορική και διαφημιστική υποστήριξη τους, συμμέτοχη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διεθνείς σχέσεις, δημοσιές σχέσεις, συμβουλές στρατηγικών επιχειρήσεων και χρηματοδοτήσεων ιδιωτών και δημοσίου, συνεργασία με ελληνικές και ξένες οργανώσεις για προώθηση πολιτισμού και επενδύσεων

Δικαιούχοι

Οι ενισχύσεις απευθύνονται σε υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016). Ειδικότερα δε σε εκείνους που διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με ημερομηνία έκδοσης έως και 30/6/2018, βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και 31/7/2018, πιστοποιητικό μέλους από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο έτους 2018 (χρήση 2017)

Χρηματοδοτήσεις

Πέρα από την υποχρέωση καταβολής ίδιας συμμετοχής (που μπορεί να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με δάνειο) που έχουν όσοι δικαιούχοι έχουν μέσο κύκλο εργασιών άνω των 10.000, οφείλουν επίσης να δημιουργήσουν -ανάλογα με το ύψος του κύκλου εργασιών τους και του επιχορηγούμενο προϋπολογισμού της πράξης τους- έναν ελάχιστο αριθμό θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης (όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός για καθέναν από τους δικαιούχους μπορεί να φτάσει έως τα 200.000 €, και συγκεκριμένα:

  • φορείς που κατά την τελευταία τριετία έχουν μέσο κύκλο εργασιών έως 10.000 € μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως και 25.000,00 €
  • φορείς που κατά την τελευταία τριετία έχουν μέσο κύκλο εργασιών από 10.000 έως και 24.000 € μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως και 55.000,00 ευρώ,
  • φορείς που κατά την τελευταία τριετία έχουν μέσο κύκλο εργασιών από 24.000 έως και 50.000 €, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέγιστου ύψους 100.000 €, και
  • φορείς που κατά την τελευταία τριετία έχουν μέσο κύκλο εργασιών άνω των 50.000 € μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση για επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως και 200.000 €.

Δωρεάν υπηρεσίες και υπηρεσίες εκτέλεσης έργου :

  • Την Δωρεάν εκτίμηση της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης του Φορέα ΚΑΛΟ.
  • Την Δωρεάν σύνταξη προσχεδίου οικονομικού προϋπολογισμού της δράσης, σύμφωναμε τα εκτιμώμενα οικονομικά στοιχεία του Φορέα ΚΑΛΟ.
  • Τον Οικονομοτεχνικό σχεδιασμό της δράσης και την ηλεκτρονική υποβολή του έργου στην πλατφόρμα ependyseis.gr
  • Tην επίβλεψη της δράσης, την διαδικασία χρηματοδότησης και την σύνταξη των απαραίτητων παραδοτέων , έως την τελική εκκαθάριση και το κλείσιμο του έργου , διάρκειας έως 18 μηνών.