Χτίζοντας βιώσιμες και υγιείς Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και της ευημερίας της κοινότητας.

 Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί δίνουν προτεραιότητα στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο παράλληλα με την οικονομική βιωσιμότητα. 

Σε αυτό το άρθρο, θα εμβαθύνουμε στις βασικές αρχές και πρακτικές που καθορίζουν μια βιώσιμη και υγιή κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, συνοδευόμενη από παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο.

  1. Δημοκρατική Διακυβέρνηση:

Ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού συνεταιρισμού είναι η δημοκρατική δομή διακυβέρνησής του. Η εξουσία λήψης αποφάσεων κατανέμεται μεταξύ όλων των μελών, διασφαλίζοντας μια πιο περιεκτική και δίκαιη προσέγγιση. Αυτή η δημοκρατική αρχή επεκτείνεται τόσο σε στρατηγικές αποφάσεις όσο και σε καθημερινές λειτουργίες, ενισχύοντας το αίσθημα ιδιοκτησίας και λογοδοσίας.

Παράδειγμα: Η Mondragon Corporation στην Ισπανία είναι ένας διάσημος κοινωνικός συνεταιρισμός που λειτουργεί σύμφωνα με ένα δημοκρατικό μοντέλο. Με περισσότερους από 80.000 εργαζομένους-ιδιοκτήτες, δείχνει πώς η δημοκρατική διακυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη και ικανοποίηση των εργαζομένων.

  1. Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις:

Ένας υγιής κοινωνικός συνεταιρισμός θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε σχέση με το καθαρό οικονομικό κέρδος. Ευθυγραμμίζοντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις ανάγκες της κοινότητας και την οικολογική βιωσιμότητα, αυτές οι επιχειρήσεις συμβάλλουν θετικά στο περιβάλλον τους.

Παράδειγμα: Οι Evergreen Cooperatives στο Κλίβελαντ των Η.Π.Α., είναι μια ομάδα επιχειρήσεων που ανήκουν σε εργαζομένους, αφιερωμένες στην κοινοτική ανάπτυξη. Επικεντρώνονται σε τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, η τοπική παραγωγή τροφίμων και οι υπηρεσίες πλυντηρίου, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ανησυχιών ταυτόχρονα.

  1. Δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς πρακτικές απασχόλησης:

Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς πρακτικές απασχόλησης, διασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη έχουν ίσες ευκαιρίες και αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Αυτό περιλαμβάνει δίκαιους μισθούς, λογικές ώρες εργασίας και δέσμευση για διαφορετικότητα και ένταξη.

Παράδειγμα: Ο συνεταιρισμός Suma Wholefoods στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι γνωστός για τη δέσμευσή του στο δίκαιο εμπόριο και την ευημερία των εργαζομένων. Λειτουργεί ως συνεταιρισμός εργαζομένων, όπου κάθε μέλος έχει ίσο λόγο στη λήψη αποφάσεων και απολαμβάνει δίκαιους μισθούς, συμβάλλοντας σε μια θετική κουλτούρα στο χώρο εργασίας.

  1. Δέσμευση και Συνεργασία της Κοινότητας:

Για να είναι πραγματικά βιώσιμοι, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί θα πρέπει να συνεργάζονται ενεργά με τις κοινότητες που εξυπηρετούν. Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση των τοπικών αναγκών, τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς και τη συμβολή σε έργα κοινοτικής ανάπτυξης.

Παράδειγμα: Το Cooperative Home Care Associates (CHCA) στη Νέα Υόρκη είναι ένας συνεταιρισμός κατ’ οίκον φροντίδας που ανήκει σε εργαζομένους. Η CHCA όχι μόνο παρέχει βασικές υπηρεσίες, αλλά επίσης συμμετέχει ενεργά σε κοινοτικές πρωτοβουλίες, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις υγείας και κοινωνικές προκλήσεις σε συνεργασία με τοπικούς οργανισμούς.

  1. Χρηματοοικονομική σύνεση και σταθερότητα:

Ενώ οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, η οικονομική βιωσιμότητα παραμένει ζωτικής σημασίας. Η υπεύθυνη οικονομική διαχείριση διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνεταιρισμού, επιτρέποντάς του να συνεχίσει να έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στα μέλη του όσο και στην κοινότητα.

Παράδειγμα: Ο Συνεταιριστικός Όμιλος στο Ηνωμένο Βασίλειο επιδεικνύει οικονομική σύνεση ενώ τηρεί τις συνεταιριστικές αρχές. Με ποικίλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που καλύπτουν το λιανικό εμπόριο, τη χρηματοδότηση και τη γεωργία, ο όμιλος εξισορροπεί την οικονομική επιτυχία με την κοινωνική ευθύνη.

Μια βιώσιμη και υγιής κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ενσωματώνει τη δημοκρατική διακυβέρνηση, τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, τις δίκαιες πρακτικές απασχόλησης, τη συμμετοχή της κοινότητας και την οικονομική σταθερότητα. Με το παράδειγμα αυτών των αρχών, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συμβάλλουν στην οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων και μιας πιο δίκαιης οικονομίας. Παραδείγματα του πραγματικού κόσμου όπως οι Mondragon, Evergreen Cooperatives, Suma Wholefoods, Cooperative Home Care Associates και η Co-operative Group επιδεικνύουν τη μεταμορφωτική δυνατότητα των κοινωνικών συνεταιρισμών στη δημιουργία θετικού και διαρκούς αντίκτυπου.