Χ. Μαμουλάκης: Κυβερνητικά εμπόδια στη λειτουργία φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας – Κ.ΑΛ.Ο. στο χώρο της εκπαίδευσης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το θέμα εξαίρεσης των φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας – Κ.ΑΛ.Ο. από τον χώρο της εκπαίδευσης αναδεικνύει με την κατάθεση της επιστολής της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Νοτίου Αιγαίου – Αρχιπέλαγος προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης.

https://www.candiadoc.gr

Με την συγκεκριμένη επιστολή, η Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Νοτίου Αιγαίου – Αρχιπέλαγος αναφέρει ότι στον πρόσφατο νόμο 4849/2021 υπάρχει μια διάταξη που επηρεάζει την λειτουργία αρκετών ΚΟΙΝΣΕΠ. Πρόκειται για το άρθρο 71 του νόμου, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 278 του νόμου 4442/2016 και απαγορεύει την λειτουργία ιδιωτικών ΙΕΚ, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών και κολλεγίων συγκεκριμένα για «τα νομικά πρόσωπα που ρυθμίζοντας από τον 4430/2016 (κοιν.σ.επ.)».

Άρθρο 71. Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΗ’ στον ν. 4442/2016

Μετά από το άρθρο 277 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΛΗ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΗ’ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

Άρθρο 278 Πεδίο εφαρμογής Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), τα Φροντιστήρια, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Κολλέγια, με κωδικούς NACE 85.41 και 85.59.Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εξαιρουμένων των νομικών προσώπων που ρυθμίζοντας από τον ν. 4430/2016 (Α’ 205) (κοιν. Σ.ΕΠ.) μπορούν να ασκούν δραστηριότητα Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων γλωσσών και Κολλεγίων.

Η συγκεκριμένη διάταξη δημιουργεί προβλήματα χωρίς λόγο και χωρίς σαφή αιτιολόγηση σε αρκετά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών απλά και μόνο επειδή διάλεξαν να λειτουργήσουν ως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και ακυρώνει νέα συνεταιριστικά εγχειρήματα που σχεδιάζονται στον χώρο της εκπαίδευσης.

Αν έχετε ΚοινΣΕπ που εμπίπτει στον νόμο αυτό και σας έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην λειτουργία του Φορέα σας με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε φορέα παρακαλώ ενημερώστε μας άμεσα συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου αυτού.

Ταυτόχρονα, έρχεται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του βασικού νόμου για τις Κ.ΑΛ.Ο. (4430/2016) ο οποίος αναφέρει ως σκοπό των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας την παροχή «κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος», οι οποίες περιλαμβάνουν ρητά την εκπαίδευση.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την Δευτέρα 28/3, ο Χάρης Μαμουλάκης, με την συνυπογραφή της αρμόδιας Τομεάρχη Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου και 40 ακόμη Βουλευτών, κατέθεσαν και Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ζητώντας διευκρινίσεις για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην στήριξη των υφιστάμενων φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας – Κ.ΑΛ.Ο μέσω επιδότησης των δράσεών τους. Στην συγκεκριμένη Ερώτηση, τονιζόταν η αναγκαιότητα στήριξης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και γινόταν εκτενής αναφορά στην πρόσκληση που είχε προδημοσιευτεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018, προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ.

Η επιστολή

Θέμα: Αναιτιολόγητα εμπόδια στη λειτουργία φορέων ΚΑΛΟ εξαιτίας διάταξης του Ν 4849/2021 

Αξιότιμες/οι

Μετά από ερώτηση ΚΟΙΝΣΕΠ μέλους μας, επικοινωνούμε μαζί σας καθώς διαπιστώθηκε ότι στον πρόσφατο νόμο 4849/2021 υπάρχει μια διάταξη που επηρεάζει την λειτουργία αρκετών ΚΟΙΝΣΕΠ.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο άρθρο 71 του νόμου, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 278 του νόμου 4442/2016 και απαγορεύει την λειτουργία ιδιωτικών ΙΕΚ, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών και κολλεγίων συγκεκριμένα για “τα νομικά πρόσωπα που ρυθμίζοντας από τον 4430/2016 (κοιν.σ.επ.)”.

Η συγκεκριμένη διάταξη, η οποία φωτογραφίζει κάποιους και αποκλείει κάποιους άλλους, δημιουργεί προβλήματα χωρίς λόγο και χωρίς σαφη αιτιολόγηση σε αρκετά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών απλά και μόνο επειδή διάλεξαν να λειτουργήσουν ως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και ακυρώνει νέα συνεταιριστικά εγχειρήματα που σχεδιάζονται στον χώρο της εκπαίδευσης.

Επιπλέον, έρχεται αναιτιολόγητα σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ίδιου του νόμου 4430/2016, του βασικού νόμου για την Κ.ΑΛ.Ο., ο οποίος στο άρθρο 14 παρ. 2 αναφέρει ως σκοπό των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας την παροχή “κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος”, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 περιλαμβάνουν ρητά την εκπαίδευση.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τα αρμόδια υπουργεία, για ποιο λόγο δεν έγινε αναφορά των σκοπών της συγκεκριμένης ρύθμισης στην αιτιολογική έκθεση του συγκεκριμένου νόμου. Παρακαλούμε επίσης να μας γνωστοποιηθεί το σκεπτικό με το οποίο νομοθετήθηκε η εξαίρεση συγκεκριμένα των ΚΟΙΝΣΕΠ από την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Βρισκόμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Αν είσαστε υπό σύσταση αναφέρετε το όνομα
πείτε μας μερικά λόγια για τον φορέα σας και τα σχετικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε