1η συνάντηση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων Ρεθύμνου και Χανίων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Στις 28 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση της Ομάδας Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ρεθύμνου και των Χανίων.

Η συνάντηση των επιχειρήσεων με τη διεπιστημονική ομάδα της Περιφέρειας Κρήτης που έχει σαν έργο τον συντονισμό και την παρακολούθηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, είχε ως στόχο την γνωριμία της ομάδας με εκπροσώπους και μέλη των κοινωνικών επιχειρήσεων, των οποίων οι δράσεις διατέμνουν οριζόντια πολλούς από τους κλάδους της οικονομίας, όπως τις υπηρεσίες, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, την πληροφορική, την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, την ενέργεια. Η συνάντηση αποτύπωσε την πολυμορφία των επιχειρηματικών εγχειρημάτων και τη γεωγραφική διασπορά τους στις δύο Περιφερειακές Ενότητες.

Συμφωνήθηκε από όλους τους παριστάμενους η αναγκαιότητα δημιουργίας του κατάλληλου περιφερειακού πλαισίου για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος στην Κρήτη, τη δικτύωση των κοινωνικών επιχειρήσεων και τη βιωσιμότητά τους.

Με βάση τις αρμοδιότητες που έχει, η ομάδα προσκάλεσε τις κοινωνικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν ενεργά στην από κοινού διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα στην Κρήτη, εντός του επόμενου εικοσαημέρου.

Η εξ’ αρχής συμμετοχή των κοινωνικών επιχειρήσεων στη διαμόρφωση του στρατηγικού πλαισίου για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, αποτελεί πρωτοποριακή διαδικασία. Επιπλέον, το στρατηγικό σχέδιο που θα διαμορφωθεί, θα συναρμόζεται με τα υπάρχοντα κλαδικά, καθώς και με το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας.

Θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση, στην σχετική πλατφόρμα του ιστοχώρου της Περιφέρειας, όπου θα μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος φορέας ή πρόσωπο. Το τελικά διαμορφωμένο σχέδιο θα υποβληθεί για ψήφιση από στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Επιπλέον, στη συνάντηση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το προσχέδιο μιας πρότυπης πιστοποιημένης ειδικότητας «Διοικητικού και Οικονομικού Στελέχους Κοινωνικών Επιχειρήσεων», που θα στηριχθεί σε ένα καλά μελετημένο και πολυσχιδές εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης σε συνεργασία με το Κ.Ε.ΚΑ.ΠΕ.Ρ. Και σ’ αυτή την περίπτωση, στόχος είναι η συνδιαμόρφωση του προγράμματος με τις ενδιαφερόμενες κοινωνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και να είναι αποτελεσματικό και βιώσιμο. Το προτεινόμενο πιλοτικό ετήσιο πρόγραμμα, κατάρτισης 400 ωρών, που θα κατατεθεί για πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θα δίνει τη δυνατότητα σε μέλη κοινωνικών επιχειρήσεων ή εν δυνάμει ιδρυτές από όλη την Κρήτη, να παρακολουθήσουν δωρεάν τη σχετική κατάρτιση.

Η επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση καθορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου, στο Ηράκλειο, στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Στη συνάντηση, παραβρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ρεθύμνης κ. Λιονή και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης κ. Παρασύρης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία των κοινωνικών επιχειρήσεων, ενός νέου οριζόντιου κλάδου της οικονομίας, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιού, στη βελτίωση της απασχόλησης και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η κ. Λιονή μετέφερε επίσης τον χαιρετισμό του κ. Περιφερειάρχη προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τονίζοντας τη σπουδαιότητά τους για τη διατήρηση και ανάπτυξη του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της Κρήτης.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη συνάντηση ήταν το Μαδέρι, ο Κοι.Σ.Π.Ε Ρεθύμνου Αροδαμός, η Σταθάκης Family, η Terra Verde, η Νιδαία Συνεργασία, οι Α.Σ. Κρύα Βρύση και Συνεταιρισμός Φραγκοστάφυλου, καθώς και άλλα υπό σύσταση σχήματα. Η Ομάδα Κοινωνικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας αποτελείται από στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, τον κ. Μιχάλη Δαράκη, Δ/ντή Ανάπτυξης της ΠΕ Ρεθύμνης και του Κ.Ε.ΚΑ.ΠΕ.Ρ., καθώς και αναπληρωτή συντονιστή της ομάδας, μέλη την κ. Ελένη-Χριστίνα Σωτηροπούλου, γεωπόνο/αγροτοκοινωνιολόγο αγροτικής ανάπτυξης, την κ. Άννα Καγιαμπάκη, περιβαλλοντολόγο, τον κ. Κωστή Φλουρή εκπαιδευτή ενηλίκων, τον κ. Χαράλαμπο Πίτερη, Δ/ντή κατάρτισης του Κ.Ε.ΚΑ.ΠΕ.Ρ., και τον κ. Μανώλη Τζουβελέκα, συντονιστή της Ομάδας και ειδικό σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή άτομα μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ομάδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση socent@crete.gov.gr