4430/2016 Και Παραχώρηση Δημοσίων Ακίνητων σε φορείς ΚΑλΟ Ερώτηση στη Βουλή και Απαντήσεις


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φορείς Κ.Α.Λ.Ο. είναι η αδυναμία κάλυψης εξόδων στέγασης των δραστηριοτήτων τους, που σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως τροχοπέδη στην αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών τους. Το πρόβλημα αυτό, θα μπορούσε να επιλυθεί με την παραχώρηση ή συμβολική εκμίσθωση ακινήτων του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που σήμερα δεν αξιοποιούνται. Δεκάδες ακίνητα του δημόσιου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΤΕΘΑ, ΕΤΑΔ. Δ/νση Δασών, ΟΣΕ κ.α.) ρημάζουν εγκαταλελειμμένα και λεηλατημένα, την ώρα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από φορείς Κ.Α.Λ.Ο. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, που έχουν και κοινωφελή χαρακτήρα, βοηθώντας έτσι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της ανεργίας ειδικά αυτές τις δύσκολες εποχές.

O νέος νόμος 4430/2016 (ΦΕΚ Α’ 205/31-10-2016) για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, θέτει ξεκάθαρα κανόνες που βοηθούν προς τη σωστή λειτουργία μοντέλων Κ.Α.Λ.Ο. αποφεύγοντας λάθη και παθογένειες του παρελθόντος. Και αυτό βέβαια αποτελεί ένα θετικό βήμα.

Επανειλημμένως ο πρωθυπουργός κ.Αλέξης Τσίπρας, έχει επισημάνει τη σημασία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, δηλώνοντας πως αξιοποιώντας τις πρόνοιες της : «είναι εφικτή η δημιουργία νεανικών εγχειρημάτων, η αξιοποίηση νέων επιστημόνων, η αντιμετώπιση του brain drain και η καταπολέμηση της ανεργίας» και υπογραμμίζοντας πως : «Στόχος της πολιτείας είναι η επένδυση στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία με όρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας» (31/8/2017 – Επίσκεψη στο κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Impact Hub Athens)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 4430/2016 (παρ. 3) «Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μπορούν να παραχωρούν με απόφαση του διοικητικού τους οργάνου τη χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την ενίσχυση δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2». Υπενθυμίζεται πως οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου αναφέρουν : «“συλλογική ωφέλεια” ορίζεται η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και «Ως “κοινωνική ωφέλεια: ορίζεται η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με την αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας, μέσα από δραστηριότητες “βιώσιμης ανάπτυξης” ή παροχής “κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος” ή κοινωνικής ένταξης».

Ήδη στην περίπτωση παραχώρησης ακινήτων των Ο.Τ.Α. προς τους φορείς Κ.Α.Λ.Ο. φαίνεται πώς δεν δημιουργούνται προβλήματα (πχ απόφαση Έπιτροπής Άρθρου 152 του Ν.3463/06 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ:6ΥΠΨΟΡ1Υ-0Δ7) στην οποία επισημαίνεται πως : «Ο κοινωφελής χαρακτήρας του σκοπού των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, δεν αναιρείται από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτές, κατά νομοθετική πρόβλεψη, αποτελούν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, και λειτουργούν με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, αφού, ο κοινωφελής σκοπός μπορεί να πραγματοποιείται και από ιδιωτικής υφής και οργάνωσης φορείς (Γνωμ. ΝΣΚ 431/2001, 272/1990, 442/1992), ενώ η είσπραξη εσόδων από την άσκηση της δραστηριότητάς της, δεν κατατείνει σε προσπορισμό κέρδους αλλά, μαζί με τους λοιπούς πόρους τους, στην κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών»).

Ωστόσο προβλήματα και ασάφειες δημιουργούνται από φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα (υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, ΝΠΔΔ κ.α) που δεν λειτουργούν σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος 4430/2016, επικαλούμενοι άλλους νόμους και άλλες αποφάσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝ. ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ

Σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε τον περασμένο Νοέμβριο στη βουλή, ο βουλευτής Σερρών της Ένωσης Κεντρώων Αναστάσιος Μεγαλομύστακας, ερωτήθηκαν οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και Υποδομών και μεταφορών σε ποιες ενέργειες σκοπεύουν άμεσα να προχωρήσουν, ώστε οι φορείς που εποπτεύουν (πχ Υπ. Οικονομικών (ΕΤΑΔ), Υπ. Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), Υπ. Υποδομών, Μεταφορών (ΓΑΙΑΟΣΕ), Υπ. Περιβάλλοντος (Δ/σεις Δασών) κ.α. να εναρμονιστούν με τα όσα ορίζει ο νέος νόμος 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, βοηθώντας ουσιαστικά τους φορείς Κ.Α.Λ.Ο. προς την επίτευξη των στόχων τους, σύμφωνα και με τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών είναι ενθαρρυντικές. Ωστόσο η υλοποίηση και η εφαρμογή της σχετικής πρόνοιας του ν. 4430/2016 “κολλάει” στο γεγονός πως έως σήμερα δεν έχει υπογραφεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ. 3 (ν.4330/2016) ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με την οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια της παραχώρησης, το τυχόν αντάλλαγμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Η μη υπογραφή της ΚΥΑ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε σχετικές προτάσεις φορέων ΚΑΛΟ που έχουν ήδη κατατεθεί σε φορείς του δημοσίου (χαρακτηριστικό παράδειγμα αίτημα που έχει υποβληθεί προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) για παραχώρηση και αξιοποίηση ακινήτων τους.

Για την άμεσα αντιμετώπιση του προβλήματος, η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Ράνια Αντωνοπούλου , θα πρέπει να κινηθεί άμεσα ώστε και όλα τα λοιπά Υπουργεία που διαθέτουν ακίνητα προς αξιοποίηση (πχ Υπ. Οικονομικών (ΕΤΑΔ), Υπ. Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), Υπ. Υποδομών, Μεταφορών (ΓΑΙΑΟΣΕ), Υπ. Περιβάλλοντος (Δ/σεις Δασών) κ.α. να εναρμονιστούν με το ν. 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Παράλληλα θα πρέπει άμεσα η κυρία Αντωνοπούλου να δρομολογήσει την υπογραφή σχετικής ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με την οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια της παραχώρησης ακινήτου, το τυχόν αντάλλαγμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, βοηθώντας ουσιαστικά τους φορείς Κ.Α.Λ.Ο. προς την επίτευξη των στόχων τους, σύμφωνα και με τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες. Ήδη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχει κατατεθεί πρόταση από Κοιν.Σ.Επ. της βόρειας Ελλάδας, για αξιοποίηση ανενεργών εγκαταστάσεών του. Ωστόσο το θέμα έχει “κολλήσει” στη μη ύπαρξη της σχετικής ΚΥΑ που ορίζει ο νόμος.