Αριθ. 61621/Δ5.2643 (ΦΕΚ Β’ 56/18-01-2017) – Άρθρο 1 – Παράγραφος 3. Στοιχεία που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των μελών των εγγεγραμμένων φορέων του Μητρώου, τα οποία τηρούνται από το τμήμα Μητρώου, υπόκεινται στις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της εμπιστευτικότητας. Κάθε Χρήση του παρόντος Αρχείου που έχει σκοπό την προώθηση προϊόντων η Υπηρεσιών Είναι Παράνομη και Διώκεται Ποινικά.