8 κοινωφελή ιδρύματα συμπράττουν για την ενίσχυση μικρών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οκτώ κοινωφελή ιδρύματα της Ελλάδας ενώνουν εκ νέου τις δυνάμεις τους για την υποστήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών και ανακοινώνουν δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στον 5ο χρηματοδοτικό κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης».

Για τον νέο κύκλο του Προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε το 2015 και έχει χρηματοδοτήσει 101 δράσεις με περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους, συμπράττουν το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το Costas M. Lemos Foundation και το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ. Τον νέο κύκλο του Προγράμματος συντονίζει το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Τα «Σημεία Στήριξης» απευθύνονται σε μικρές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, τις οποίες υποστηρίζουν στην υλοποίηση πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου

κοινωνικού αντίκτυπου, στην ενδυνάμωση των δομών τους καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητά τους. Στο πλαίσιο του 5ου κύκλου του Προγράμματος θα ενισχυθούν έως τριάντα δράσεις με το ποσό των 5.000€ έκαστη, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως 6 μήνες και θα εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες, ορισμένες από τους χρηματοδότες του Προγράμματος, θεματικές ενότητες:

 • Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία
 • Υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας
 • Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων
 • Υποστήριξη δράσεων για το παιδί
 • Παιδί και υγεία
 • Παιδί και περιβάλλον
 • Υποστήριξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Προστασία υδάτινων και παράκτιων οικοσυστημάτων
 • Προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων

Παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν συμμετοχή των οργανώσεων σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Social Dynamo, το NGO hub του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Οι επιλέξιμες οργανώσεις πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα (σωματεία, σύλλογοι, ΑΜΚΕ κ.ο.κ.), καθώς και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
 • Να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000€ κατά το τελευταίο φορολογικό έτος.
 • Να μην εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δημοσίου και η δράση τους να μην έχει θρησκευτικό, πολιτικό ή εμπορικό χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως 30 Απριλίου 2022. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο του 2022.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.bodossaki.gr/

Πληροφορίες για τα συμμετέχοντα Ιδρύματα:

Σχετικά με το Ίδρυμα Λάτση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ιδρύθηκε το 2005 στη μνήμη του Γιάννη Λάτση, από την οικογένειά του, με σκοπό τη διατήρηση της κοινωφελούς παρακαταθήκης, του διαρκούς ενδιαφέροντος και της αφοσίωσης που ο ίδιος επιδείκνυε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του στην υλοποίηση έργων προς όφελος των συνανθρώπων του ατομικά και της ελληνικής κοινωνίας συλλογικά. Εναρμονισμένο με τις αξίες που χαρακτήριζαν το φιλανθρωπικό έργο του Γιάννη Λάτση και με επικαιροποιημένη προσέγγιση και προτεραιοποίηση, στη βάση των σύγχρονων προβλημάτων και προκλήσεων, το Ίδρυμα χρηματοδοτεί και υλοποιεί πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, σε συνεργασία με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και μοιράζονται το κοινό όραμα για τη διαμόρφωση μιας πιο ανθεκτικής, σύγχρονης και συμπεριληπτικής κοινωνίας.

Η κοινωφελής στρατηγική του Ιδρύματος για την περίοδο 2022 – 2025 εστιάζεται στη σχεδίαση, διαχείριση και χρηματοδότηση προγραμμάτων που εντάσσονται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: την Εκπαίδευση & την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, την Καινοτομία & τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Δράση & Αλληλεγγύη.

Υιοθετώντας μία πιο ενεργητική χρηματοδοτική προσέγγιση, το Ίδρυμα επιχειρεί να δρα προληπτικά, δίνοντας έμφαση στις εγγενείς αιτίες των κοινωνικών προβλημάτων, στοχεύοντας έτσι στην επίτευξη μακροπρόθεσμων συστημικών αλλαγών. Το Ίδρυμα, από συστάσεώς του, διέπεται από μια βαθιά συνεργατική φιλοσοφία που κατευθύνει τη δράση του και θέτει ως προτεραιότητα την υλοποίηση παραγωγικών συμπράξεων με εταίρους της ΚτΠ, με στόχο να προάγει την κοινωνική καινοτομία οριζόντια σε όλους τους τομείς της δραστηριοποίησής του και να μεγιστοποιεί τον κοινωνικό του αντίκτυπο.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.

Σχετικά με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα ιδρύθηκε το 2011 και υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία. Ως φιλανθρωπικός οργανισμός, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με δράση στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές κυρίως στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και της υγείας, κατά πλειοψηφία προς όφελος των μη προνομιούχων στρωμάτων της κοινωνίας. Δωρεές πραγματοποιούνται και στους τομείς της παιδείας, της τέχνης και του πολιτισμού, αποκλειστικά για τη στήριξη προγραμμάτων που αφορούν τα άτομα τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα.

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.

Σχετικά με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου είναι μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 2011 στη Μεσσηνία, προς τιμή των Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Σκοπός του είναι να αναδείξει την περιοχή ως πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης αλλά και να υποστηρίξει κοινωνικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα.

Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, αναπτύσσοντας σχέσεις με θεσμικά όργανα και φορείς των τομέων αυτών. Το Ίδρυμα σχεδιάζει και διαχειρίζεται μια σειρά δράσεων, ενώ χρηματοδοτεί και προγράμματα άλλων φορέων και οργανώσεων που σχετίζονται με τους σκοπούς και το αντικείμενό του.

Σχετικά με το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης

Το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης ιδρύθηκε τον Μάιο του 1979 ως αποτέλεσμα των προσδοκιών του Αναστασίου Γ. Λεβέντη, ο οποίος έθεσε και τους βασικούς άξονες της δράσης του. Διανύοντας την τέταρτη δεκαετία, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη –εκτός από το εκτεταμένο κοινωφελές πρόγραμμά του και την καινοτόμο δράση του στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της ιατρικής έρευνας– έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στη μελέτη και την προβολή του πολιτισμού και της ιστορίας της Ελλάδας και της Κύπρου, μέσω της μέριμνάς του για την αποκατάσταση και την αναστήλωση μνημείων κλασικής, βυζαντινής, και μεταβυζαντινής εποχής, καθώς και μέσω της μελέτης και του εμπλουτισμού συλλογών κυπριακών αρχαιοτήτων σε μουσεία ανά την υφήλιο. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται η δέσμευση του ιδρύματος σε ένα διεθνές πρόγραμμα υποστήριξης ελληνικών σπουδών, η συστηματική χορήγηση υποτροφιών και η διαρκής συνεισφορά του στην ακαδημαϊκή έρευνα. Μέσω της στήριξη ανθρωπιστικών δράσεων, της ενίσχυσης πρωτοβουλιών για τη νέα γενιά, της προστασίας του φυσικού κόσμου και της βιοποικιλότητας, καθώς και της προαγωγής της βιώσιμης ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Αφρική και διεθνώς, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη ακολουθεί σήμερα με συνέπεια το όραμα του ιδρυτή του.

Σχετικά με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης δημιουργήθηκε το 2015 με σκοπό να λειτουργήσει ως καταλύτης σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Η δράση του εστιάζεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ενίσχυση της απασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας, καθώς και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που προασπίζονται το συλλογικό συμφέρον και ενισχύουν τη διαφάνεια. Το Ίδρυμα σχεδιάζει και υλοποιεί δικά του προγράμματα, ενώ παράλληλα υποστηρίζει προγράμματα και δράσεις άλλων φορέων στους τομείς ενδιαφέροντός του. Πιστεύοντας στην αξία της συνεργασίας, αναλαμβάνει κοινές δράσεις με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ειδικούς από όλους τους χώρους και άλλους χρηματοδότες για να φέρει σημαντικά αποτελέσματα και να αφήσει το μέγιστο δυνατό αποτύπωμα.

Αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους και ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης μελετά σε βάθος τις θεματικές του ενδιαφέροντός του, εντοπίζει τις καλές πρακτικές και αξιοποιεί καινοτόμες λύσεις από όλον τον κόσμο. Πιστεύοντας ακράδαντα στη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να κάνει τη διαφορά, ξεκινώντας από τον δικό του χώρο, υποστηρίζει προσπάθειες που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες και επιδιώκουν να φέρουν την αλλαγή αρχίζοντας από τα μικρά.

Σχετικά με το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Αθήνα από το 1988. Ο πολιτισμός, η παιδεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν τους βασικούς τομείς δράσης του Ιδρύματος όπως αυτοί τέθηκαν από τον Ιδρυτή του. Κύριοι σκοποί του αποτελούν η υποστήριξη και ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της Ελλάδας, η ενίσχυση και η προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού και η υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Ίδρυμα αναλαμβάνει σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών όπως είναι η συστηματική ενίσχυση των δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών, η διοργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης, η αξιοποίηση των συλλογών και ιστορικών αρχείων που βρίσκονται στην κατοχή του και η ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων.