8 κοινωφελή ιδρύματα συμπράττουν για την ενίσχυση 29 οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οκτώ κοινωφελή ιδρύματα ανακοινώνουν δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στον τέταρτο κύκλο του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης», με στόχο τη στήριξη οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για την υλοποίηση πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου και την ενδυνάμωση των δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ελληνικά, μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε Ελληνικές Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και αποτελεί πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, της φιλανθρωπικής οργάνωσης Hellenic Hope, του Ιδρύματος Μποδοσάκη, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη και του Costas M. Lemos Foundation.

Μέσω του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν για την περίοδο 2020-2021 έως είκοσι εννέα (29) δράσεις με το ποσό των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000) κατ’ ανώτατον ανά δράση, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες και θα εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες, όπως αυτές έχουν οριστεί από τους αντίστοιχους χρηματοδότες του Προγράμματος:

  • 1. «Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία» (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)
  • 2. «Υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας» (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)
  • 3. «Υποστήριξη δράσεων για το παιδί»:
  • α. «Παιδική προστασία» (Hellenic Hope)
  • β. «Παιδί και υγεία» (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)
  • γ. «Παιδί και περιβάλλον» (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)
  • 4. «Υποστήριξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος»:
  • α. «Προστασία υδάτινων και παράκτιων οικοσυστημάτων» (Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη)
  • β. «Προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων» (Costas M. Lemos Foundation)

Παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν συμμετοχή των οργανώσεων σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo, μίας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων (μέσω της πλατφόρμας συνΑθηνά).

Στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου του προγράμματος (2018/2019), 6 κοινωφελή ιδρύματα συνεργάστηκαν προκειμένου να χρηματοδοτηθούν 24 δράσεις διάρκειας έως 12 μηνών με ποσό έως €5.000 έκαστη, οι οποίες κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από καινοτόμες πρακτικές κοινωνικής συμπερίληψης ΑμεΑ και πρότυπα βιωματικά προγράμματα για ηλικιωμένους μέχρι πρωτοβουλίες πρόληψης κοινωνικής θυματοποίησης παιδιών και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης παιδιών.

Οι 24 δράσεις υλοποιήθηκαν σε πλήθος νομών της επικράτειας με τον συνολικό αριθμό ωφελούμενων του προγράμματος να ξεπερνά τους 10.100, ενώ οι οργανώσεις ενδυναμώθηκαν μέσω εκπαίδευσης, mentoring και συμβουλευτικής από το Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Δείτε τι είχαν να πουν:

Στον τέταρτο κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» (2020/2021) αυξάνεται ο αριθμός των υποστηριζόμενων δράσεων σε 29 καθώς θα συμμετέχουν, επίσης, ως χρηματοδότες, το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη και το Costas M. Lemos Foundation.

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 15 Ιουλίου έως τις 5 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης» καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις της νέας δημόσιας πρόσκλησης, είναι διαθέσιμες στη σελίδα του Προγράμματος στο Facebook καθώς και στις ιστοσελίδες των χρηματοδοτών του Προγράμματος.