Υπόδειγμα υποβολής Αιτήματος Χορηγίας για στήριξη μιας ΚοινΣΕπ

Σας παρουσιάζουμε ένα υπόδειγμα επιστολής μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης προς Έναν εν δυνάμη χορηγό για στήριξη αναλύοντας τους στόχους που θα επιτευχθούν μέσω της Χορηγίας αυτής. [Το όνομά σας] [Η…

Υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί κάθε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, όπως κάθε άλλη επιχειρηματική οντότητα, υπόκειται σε διάφορες υποχρεώσεις και ευθύνες με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται για να λειτουργεί νόμιμα και ηθικά. Αυτές οι υποχρεώσεις…

Πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο και προτάσεις για το πως μπορεί μια ΚοινΣΕπ να διαχειριστεί ακίνητη περιουσία με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Σας παρουσιάζω ένα περίγραμμα και βασικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου για μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Λάβετε υπόψη ότι η δημιουργία ενός…

Αναπτυξιακό Υπόδειγμα Ολιστικής Ανασυγκρότησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την συμμετοχή ΚοινΣΕπ μετά την καταστροφή της περιοχής απο τις πρόσφατες πλημμύρες

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Μοντέλου Ολιστικής Ανασυγκρότησης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πλημμύρες είναι ένα σύνθετο και πολύπλευρο έργο.  Αυτή η πρόταση περιγράφει…

Πλήρες επιχειρηματικό πλάνο και προτάσεις για την συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την τοπική ανάπτυξη με παραδείγματα προς εφαρμογή

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου και πρότασης για συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την τοπική ανάπτυξη απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και εξέταση.  Παρακάτω, θα σας δώσω…

Κοινωνική Καινοτομία σε Ορεινές Περιοχές με Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Ορεινή Παραγωγή και Αλληλέγγυο Τουρισμό μέσω της δημιουργιας ΚοινΣΕπ

Οι ορεινές περιοχές σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις που συχνά οδηγούν σε οικονομική και κοινωνική απομόνωση. Η κοινωνική καινοτομία σε αυτές τις περιοχές είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση…

Βασικές αρχές συνεργατισμού δίκαιης και αλληλέγγυας εργασίας μεσα από την δημιουργια μιας ΚοινΣΕπ

Η συνεργασία, η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη είναι θεμελιώδεις αρχές στη δημιουργία και λειτουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Αυτές οι αρχές καθοδηγούν τη δομή, τη λήψη αποφάσεων και τη συνολική φιλοσοφία…

Αναλυτικές προτάσεις με παραδείγματα και εφαρμογές για ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές μέσα από την Δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ

I. Σύνοψη: Προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές. Ενισχύοντας την τοπική καινοτομία, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή της κοινότητας και παρέχοντας…

Αναλυτικο Επιχειρηματικό Εγχειρίδιο Επιβίωσης μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης εν μέσω Οικονομικής Κρίσης

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού εγχειριδίου για την επιβίωση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης σε μια οικονομική κρίση απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και πολύπλευρη προσέγγιση. Ακολουθεί ένας λεπτομερής οδηγός που καλύπτει βασικές…

Πλήρες Επιχειρηματικό Πλάνο για δημιουργία ΚοινΣΕπ για άτομα με αναπηρία

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης για άτομα με αναπηρία είναι μια ευγενής προσπάθεια που μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στην κοινότητα όσο και στα άτομα που συμμετέχουν. Ακολουθεί αναλυτική…

Χρηματοδότηση 80 εκ. ευρώ για τη δράση «Φορτίζω παντού» – Οι δικαιούχοι

Με στόχο τη δημιουργία ενός βασικού δικτύου (κορμού) δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) στην Ελλάδα, μέσω της εγκατάστασης περισσότερων από 8.000 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο (300.000 kW ως αθροιστική…

9 Πλεονεκτήματα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου

Το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα που μπορούν να ωφελήσουν τόσο τα μέλη του συνεταιρισμού όσο και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Ακολουθούν εννέα βασικά πλεονεκτήματα του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου:…

Κοινωνική οικονομία: Το Συμβούλιο της ΕΕ συνιστά στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους

Σήμερα, οι υπουργοί της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με μια σύσταση για την ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου για την κοινωνική οικονομία, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και…

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Προδημοσιεύτηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους…

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Σε φάση προδημοσίευσης βρίσκεται η Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων». Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών…

Αντιμετωπίζοντας έκτακτες Οικονομικές Δυσκολίες κατά την Διαχείριση μιας ΚοινΣΕπ

Η αντιμετώπιση οικονομικών δυσκολιών σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, ειδικά όταν προκύπτουν από έκτακτες συνθήκες, μπορεί να είναι δύσκολη. Ωστόσο, με σωστό σχεδιασμό, λήψη στρατηγικών αποφάσεων και υποστήριξη της κοινότητας, μπορείτε…

Πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για την ένταξη ευπαθών ομάδων στην κοινωνία και την οικονομία μέσω της συμμετοχής σε μια ΚοινΣΕπ

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου για την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία και την οικονομία μέσω της συμμετοχής σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι ένα κρίσιμο βήμα για…

Γιατί να διαλέξει κάποιος την Δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ και όχι κάποια άλλη εταιρική μορφή;

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης μπορεί να είναι μια ελκυστική επιλογή για άτομα και ομάδες που έχουν ισχυρή δέσμευση τόσο για την οικονομική βιωσιμότητα όσο και για τον κοινωνικό…

Δράσεις που θα αναλάβει το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας σαν ο μόνος επίσημος θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των ΚοινΣΕπ σε Ελλαδα και Ευρώπη

Αναρτούμε μια γενική περιγραφή των τύπων δράσεων που προγραμματίζει να αναλάβει το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας με βάση τις ευθύνες και στόχους που έχει προγραμματίσει καθώς πλέον εκπροσωπεί…

Πλήρες Επιχειρηματικό Πλάνο για την δημιουργία ΚοινΣΕπ στην Υποστήριξη Ρομά και Κρατουμένων

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, όπως η κοινότητα των Ρομά, και σε κρατούμενους σε σωφρονιστικά ιδρύματα είναι ένα ευγενές και…

Πλήρης ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για τη δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ σε παροχή υπηρεσιών εστίασης και πως μπορεί να έχει αποδοχή στην τοπική κοινωνία

Το επιχειρηματικό μας σχέδιο περιγράφει τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής υπηρεσίας εστίασης που στοχεύει στην παροχή νόστιμων, βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων λύσεων εστίασης στην τοπική κοινωνία. Αυτό το συνεταιριστικό εγχείρημα…

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και τοπική περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Δυνατότητες, ευκαιρίες και εργαλεία.

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία είναι μια ολιστική προσέγγιση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους και τον πλανήτη έναντι του κέρδους. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, οργανώσεων…

Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δράσεις Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και Πράσινης Επιχειρηματικότητας

Ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο και εφαρμογή για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και πράσινης επιχειρηματικότητας θα περιλαμβάνει συνήθως πολλές ενότητες. Ακολουθεί μια περίληψη και δείγμα…

Πλήρες επενδυτικό πλάνο για την δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ στην εξόρυξη  Σμύριδας Νάξου την μεταποίηση και την δημιουργία καναλιών πώλησης της δημιουργώντας θέσεις εργασίας για άνεργους του νησιού

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης για την εξόρυξη της σμύριδας Νάξου, την επεξεργασία της και τη δημιουργία καναλιών πώλησης για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για ανέργους στο νησί είναι…

Αναζήτηση προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας και Δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ για την προσπάθεια επίλυσης τους.

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και βαθιά κατανόηση των αναγκών και των προτιμήσεων της κοινότητας.  Ακολουθεί ένας οδηγός βήμα…

Πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για την δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ που θα παρέχει υπηρεσίες και φιλοξενία σε αδέσποτα η ζώα συντροφιάς και θα απασχολεί άτομα από ευάλωτες ομάδες

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες και φιλοξενία σε ζώα συντροφιάς ή αδέσποτα ενώ εστιάζει στην απασχόληση ατόμων από ευάλωτες ομάδες είναι μια ευγενής και επιδραστική προσπάθεια. Ακολουθεί…

Με ποιο τρόπο μέσω Προσωπικής Συνέντευξης και με ποιες ερωτήσεις μπορούμε να διακρίνουμε αν ένα υποψήφιο Μέλος είναι κατάλληλο να ενταχθεί σε μια ΚοινΣΕπ;

Η διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης για την αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός υποψήφιου μέλους για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση περιλαμβάνει μια ενδελεχή αξιολόγηση των δεξιοτήτων, των αξιών, των κινήτρων και της ευθυγράμμισης…

Πώς μπορούν οι ΚοινΣΕπ να συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας μετά τις πρόσφατες πλημμύρες;

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υποβοήθηση της ανασυγκρότησης μιας περιοχής μετά από φυσικές καταστροφές. Αυτές οι συνεταιριστικές οντότητες συνδυάζουν κοινωνικούς στόχους με οικονομικές δραστηριότητες, καθιστώντας τις ιδιαίτερα…

Επιτυχημένη συνάντηση εκπροσώπων του νέου Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας με τον Υπουργό Εργασίας κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Ηθική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη υπήρξαν τα βασικά θέματα της πρώτης Θεσμικής επίσημης συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων του Νέου Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας* και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής…

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και τοπική Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη. Δυνατότητες, ευκαιρίες και εργαλεία για περιοχές που έχουν πληγει απο φυσικες καταστροφες μέσω της δημιουργιας ΚοινΣΕπ

Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία με επίκεντρο την τοπική περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε περιοχές που επηρεάζονται από φυσικές καταστροφές μέσω της ίδρυσης κοινωνικών…

Κατάργηση της υποχρέωσης για την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας

Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή σχετικά με τις εταιρικές σφραγίδες. Εγκύκλιος 41941/12-04-2019 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή σχετικά με τις διατάξεις του νόμου 4156/2013 και…

Χρηματοδότηση ΚοινΣΕπ Αναμενόμενο Πρόγραμμα “Δράσεις για την Ανάπτυξη, Υποστήριξη και Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε σχετικά με το πρόγραμμα που αναμένεται να βγει για τις ΚΟΙΝΣΕΠ από Σεπτέμβριο. Θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες. Εάν πληροίτε…

Μικρά Μυστικά και Συμβουλές για μια Επιτυχημένη Δημιουργία Διαχείριση και Λειτουργία μιας ΚοινΣΕπ

Η δημιουργία, η διαχείριση και η λειτουργία μιας επιτυχημένης κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει ένα μείγμα επιχειρηματικής οξυδέρκειας, κοινωνικής ευθύνης και αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας. Ακολουθούν μερικά λεπτομερή μυστικά και συμβουλές που θα…

Πρόταση για Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Προστασία και Ανάπλαση Δασών στην Ελλάδα μετά από Καταστροφικές Πυρκαγιές

Περίληψη: Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές ζημιές. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούν αυτές οι πυρκαγιές, προτείνουμε τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων…