Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη: Ένας Πυλώνας Στήριξης για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την ονομασία “Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ”  αποτελεί ένα αυτόνομο Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με εμπειρία που ξεπερνά τα 11 χρόνια. Κατά τη διάρκεια…

Έχεις ΚοινΣΕπ; Τώρα Έχεις και Υποστήριξη!

Κάθε μέρα λαμβάνουμε πολλά μηνύματα για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας σε ΚοινΣΕπ που δεν έχουν δημιουργηθεί με την βοήθεια μας. Τώρα πλέον σαν Αυτόνομη Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής και…

Διάταξη Ν. 4156/2013 σχετικά με την  χρήση εταιρικής σφραγίδας

Μετά από σχετική αποστολή Επιστολής με Καταγγελία εναντίον Τραπέζης για Απαίτηση χρήσης Εταιρικής Σφραγίδας λάβαμε την παρακάτω απάντηση από το Νομικό Γραφείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και σας την κοινοποιούμε…

Κατάργηση της υποχρέωσης για την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας

Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή σχετικά με τις εταιρικές σφραγίδες. Εγκύκλιος 41941/12-04-2019 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή σχετικά με τις διατάξεις του νόμου 4156/2013 και…