Ο αντίκτυπος των Επιμελητηρίων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Οικονομική Ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από οικονομικές προκλήσεις και κοινωνικές ανισότητες, η έννοια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας έχει κερδίσει την προβολή ως βιώσιμη εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά οικονομικά μοντέλα. …

Δράσεις που θα αναλάβει το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας σαν ο μόνος επίσημος θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των ΚοινΣΕπ  σε Ελλαδα και Ευρώπη

Αναρτούμε μια γενική περιγραφή των τύπων δράσεων που προγραμματίζει να αναλάβει το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας με βάση τις ευθύνες και στόχους που έχει προγραμματίσει καθώς πλέον εκπροσωπεί…

Επιτυχημένη συνάντηση εκπροσώπων του νέου Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας με τον Υπουργό Εργασίας κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Ηθική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη υπήρξαν τα βασικά θέματα της πρώτης Θεσμικής επίσημης συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων του Νέου Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας* και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής…

Αναλυτικές προτάσεις και λύσεις για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που μπορεί να πραγματοποιήσει το νέο επιμελητήριο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας  Ελλάδας

Η ίδρυση ενός νέου επιμελητηρίου κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την προώθηση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στη χώρα. Ακολουθούν…

Πως το νέο Επιμελητήριο  σαν ο μόνος επίσημος θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των ΚοινΣΕπ Μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Η ίδρυση του νέου Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος ως του επίσημου θεσμικού φορέα που εκπροσωπεί τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικής…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Δημιουργία του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας

Μετά από προεργασία άνω του ενός έτους και παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις εκφρασμένες επιθυμίες και ανάγκες Φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας όπως αποτυπώθηκαν σε 2 ανεξάρτητες έρευνες, Αρμοδίων…

Προτάσεις για το πως μπορεί το νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας να βοηθήσει στην διάδοση της κοινωνικής οικονομίας και την επανένταξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες

Η ίδρυση του Ελληνικού Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποτελεί μια ευκαιρία για την προώθηση των αρχών της κοινωνικής οικονομίας και την υποστήριξη της επανένταξης των ατόμων από ευάλωτες ομάδες.…

Πως Μπορεί το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας να βοηθήσει εκ του νομού την ανάπτυξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα;

Το Ελληνικό Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση και υποστήριξη της ανάπτυξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους το…

Ανακοίνωση προγραμματισμού δράσεων του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας του μόνου Θεσμικού Φορέα που Εκπροσωπεί τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Ανακοίνωση προγραμματισμού δράσεων του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας σαν ο μόνος Θεσμικός Φορέας που Εκπροσωπεί τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Στοχεύει στην Ανάπτυξη και Διάδοση της Κοινωνικής και…

Ανοικτή Πρόσκληση για συνεργασία προς τις Τοπικές Ενώσεις Φορέων ΚΑλΟ για την επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας

Ανοικτή πρόσκληση συνεργασίας του μόνου επίσημου κεντρικού θεσμικού οργάνου του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας προς τις τοπικές Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα για την προσπάθεια επίλυσης…

Επιχειρηματικό πλάνο Προγραμματισμός Δράσεων και Σχεδιασμός Παρεχομένων Υπηρεσιών από το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας

Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης για το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος Εισαγωγή: Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος στοχεύει στην προώθηση και υποστήριξη της ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων και…

Ποιος έχει δικαίωμα στην διαχείριση λειτουργίας των Φορέων ΚΑλΟ και σε άλλα οργανωτικά θέματα;

Ποιος έχει δικαίωμα στην διαχείριση λειτουργίας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και μπορεί το κράτος να επεμβαίνει στα εσωτερικά θέματα οργάνωσης Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας; Στην…

Εδώ και λίγες ώρες το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας είναι πραγματικότητα.

Αυτά είναι σπουδαία νέα! Καθώς εδώ και λίγες ώρες ολοκληρώθηκαν οι Νομικές Διαδικασίες για την ίδρυση του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας παρά την λυσσώδη προσπάθεια άσχετων Μετακλητών Υπαλλήλων…

Απάντηση στους κακοπροαίρετους που δεν θέλουν την λειτουργία Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα

Καθώς έχουν περάσει λίγες ώρες από την στιγμή που κάναμε την επίσημη αναγγελία Ίδρυσης του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας η συντριπτικά θετική αποδοχή της κίνησης μας αυτής μας γεμίζει χαρά…