Δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης για την Προστασία και Αποκατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (ΚοινΣΕπ) για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που συνδυάζει την οικολογική ευαισθητοποίηση με την κοινωνική…