Το να αφήσει κάποιος τη δουλειά του για να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση είναι οπωσδήποτε μια ενέργεια που ενέχει μεγάλο ρίσκο. Πριν αποφασίσετε να προχωρήσετε σε μία τέτοια απόφαση…