Πώς το crowdfunding μπορεί να είναι το μέσο χρηματοδότησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί;


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το crowdfunding έχει αναδειχθεί ως ένα δημοφιλές και αποτελεσματικό μέσο χρηματοδότησης διαφόρων εγχειρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Παρέχει μια εναλλακτική προσέγγιση στις παραδοσιακές μεθόδους άντλησης κεφαλαίων, επιτρέποντας σε άτομα και κοινότητες να συνεισφέρουν οικονομικά σε έργα στα οποία πιστεύουν. Ακολουθεί μια λεπτομερής εξήγηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το crowdfunding για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και τα βήματα που εμπλέκονται στη διαδικασία:

 1. Κατανόηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι οργανισμοί που συνδυάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με μια κοινωνική αποστολή. Στοχεύουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών, πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών ζητημάτων ενώ λειτουργούν ως βιώσιμες επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις συχνά επικεντρώνονται στην παροχή ευκαιριών απασχόλησης σε περιθωριοποιημένες ομάδες, στην προώθηση πρακτικών θεμιτού εμπορίου ή στην παροχή βασικών υπηρεσιών σε υποεξυπηρετούμενες κοινότητες.
 2. Επιλογή του μοντέλου Crowdfunding: Το Crowdfunding προσφέρει πολλά μοντέλα και η επιλογή του καταλληλότερου εξαρτάται από τις ανάγκες και τους στόχους της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Τα τρία βασικά μοντέλα είναι το crowdfunding με βάση δωρεές, το crowdfunding με βάση τις ανταμοιβές και το crowdfunding βάσει ιδίων κεφαλαίων.
  • Crowdfunding βάσει δωρεών: Σε αυτό το μοντέλο, οι συνεισφέροντες παρέχουν οικονομική υποστήριξη χωρίς να αναμένουν άμεση οικονομική απόδοση. Οδηγούνται από την πίστη στην κοινωνική αποστολή της συνεταιριστικής επιχείρησης. Συνήθως, οι χορηγοί λαμβάνουν μη οικονομικές ανταμοιβές, όπως αναγνώριση ή αποκλειστικές ενημερώσεις για την πρόοδο του έργου.
  • Crowdfunding βάσει ανταμοιβών: Αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει την προσφορά ανταμοιβών ή την προπώληση προϊόντων ή υπηρεσιών σε υποστηρικτές που συνεισφέρουν στην καμπάνια crowdfunding. Οι ανταμοιβές είναι συχνά κλιμακωτές, με συνεισφορές υψηλότερης αξίας να λαμβάνουν πιο ουσιαστικές ανταμοιβές. Επιτρέπει στη συνεταιριστική επιχείρηση να παράγει κεφάλαια ενώ δημιουργεί μια πελατειακή βάση.
  • Crowdfunding βασισμένη σε μετοχές: Σε αυτό το μοντέλο, οι συνεισφέροντες λαμβάνουν μετοχές ή ίδια κεφάλαια στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση σε αντάλλαγμα για την οικονομική τους υποστήριξη. Αυτό το μοντέλο είναι πιο κατάλληλο για επιχειρήσεις που αναζητούν σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου και θέλουν να εμπλέξουν επενδυτές ως μακροπρόθεσμους εταίρους.
 3. Σχεδιασμός της καμπάνιας Crowdfunding: Για να ξεκινήσετε μια επιτυχημένη καμπάνια crowdfunding, είναι σημαντικό να προγραμματίσετε και να προετοιμαστείτε επαρκώς. Εδώ είναι μερικά βασικά βήματα:
  • Καθορίστε τους στόχους: Διατυπώστε με σαφήνεια την κοινωνική αποστολή, τους στόχους και τις οικονομικές απαιτήσεις της συνεταιριστικής επιχείρησης. Εξηγήστε πώς θα χρησιμοποιηθούν τα συγκεντρωμένα κεφάλαια και τον αντίκτυπο που θα έχουν στην κοινότητα ή την αιτία.
  • Θέστε έναν ρεαλιστικό στόχο χρηματοδότησης: Προσδιορίστε το συγκεκριμένο ποσό των κεφαλαίων που απαιτούνται για την έναρξη ή την επέκταση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό εντός του δεδομένου χρονικού πλαισίου.
  • Δημιουργήστε μια συναρπαστική ιστορία καμπάνιας: Αναπτύξτε μια αφήγηση που επικοινωνεί αποτελεσματικά την κοινωνική αποστολή, το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται και τη μοναδική προσέγγιση της συνεταιριστικής επιχείρησης. Πείτε μια συναρπαστική ιστορία που έχει απήχηση στους πιθανούς υποστηρικτές και τους εμπνέει να συνεισφέρουν.
  • Δημιουργήστε μια στρατηγική μάρκετινγκ και προσέγγισης: Προσδιορίστε το κοινό-στόχο και αναπτύξτε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ για να τα προσεγγίσετε. Χρησιμοποιήστε διάφορα κανάλια όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπικά δίκτυα και συνεργασίες με επιρροές ή οργανισμούς που ευθυγραμμίζονται με την κοινωνική αποστολή.
 4. Επιλογή πλατφόρμας crowdfunding: Επιλέξτε μια κατάλληλη πλατφόρμα crowdfunding που να ευθυγραμμίζεται με το επιλεγμένο μοντέλο crowdfunding και να υποστηρίζει κοινωνικές πρωτοβουλίες. Αρκετές πλατφόρμες ειδικεύονται στο crowdfunding για κοινωνικούς σκοπούς και παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία και υποδομές για τη φιλοξενία εκστρατειών. Παραδείγματα περιλαμβάνουν το Kickstarter, το Indiegogo, το GoFundMe και το StartSomeGood.
 5. Έναρξη και διαχείριση της καμπάνιας: Μόλις η καμπάνια είναι ζωντανή, η προληπτική διαχείριση είναι απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση της επιτυχίας της:
  • Συνεργαστείτε με πιθανούς υποστηρικτές: Απαντήστε ενεργά σε ερωτήματα, παρέχετε τακτικές ενημερώσεις για την πρόοδο της καμπάνιας και εκφράστε ευγνωμοσύνη για τις συνεισφορές. Η οικοδόμηση μιας σύνδεσης με υποστηρικτές ενισχύει την εμπιστοσύνη και ενθαρρύνει τη συνεχή υποστήριξη.
  • Αξιοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Χρησιμοποιήστε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές κοινότητες και προσωπικά δίκτυα για την προώθηση της καμπάνιας. Ενθαρρύνετε τους υποστηρικτές να μοιράζονται την καμπάνια με τα δίκτυά τους, ενισχύοντας την απήχηση και τον αντίκτυπό της.
  • Προσφέρετε συναρπαστικές ανταμοιβές ή κίνητρα: Δομήστε ελκυστικές ανταμοιβές που παρακινούν πιθανούς υποστηρικτές να συνεισφέρουν. Βεβαιωθείτε ότι οι ανταμοιβές ευθυγραμμίζονται με την κοινωνική αποστολή της συνεταιριστικής επιχείρησης και έχουν απήχηση στο κοινό-στόχο.
  • Παρέχετε διαφάνεια και λογοδοσία: Διατηρήστε ανοιχτή επικοινωνία με τους υποστηρικτές καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας και μετά την ολοκλήρωσή της. Αναφέρετε με σαφήνεια πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια και παρέχετε τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο και τον αντίκτυπο του έργου.
 6. Εκπλήρωση και Εκτίμηση Επιπτώσεων: Μετά την επιτυχή επίτευξη του στόχου χρηματοδότησης, η συνεταιριστική επιχείρηση πρέπει να εκπληρώσει τις υποσχέσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή ανταμοιβών, την κυκλοφορία προϊόντων ή υπηρεσιών ή την έναρξη των επιδιωκόμενων κοινωνικών έργων. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί και να κοινοποιηθεί ο αντίκτυπος που έχει επιτευχθεί με τα συγκεντρωμένα κεφάλαια, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της συνεταιριστικής επιχείρησης.

Το crowdfunding μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Επιτρέπει την άμεση δέσμευση με την κοινότητα, δημιουργεί ένα δίκτυο υποστηρικτών και δημιουργεί το απαραίτητο κεφάλαιο για την επιδίωξη κοινωνικών στόχων. Αξιοποιώντας τη συλλογική δύναμη των ατόμων και των κοινοτήτων, το crowdfunding συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ προωθεί τη θετική κοινωνική αλλαγή.