LEADER: Πώς θα πάρετε επιδότηση 40% – 60% για μικρά εμπορικά καταστήματα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Με ποσοστά κοινοτικής χρηματοδότησης από 40% έως 60% ενισχύονται κάτοικοι της επαρχίας για το άνοιγμα ή την ανακαίνιση μικρών εμπορικών καταστημάτων αλλά και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Πρόκειται για τοπικά προγράμματα Leader που επιδοτούν παντοπωλεία, κάβες με παραδοσιακά ποτά, καταστήματα πώλησης τουριστικών δώρων και ειδών λαϊκής τέχνης, αλλά και κουρεία, κομμωτήρια, όπως και για δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία. Μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δράσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως, για παράδειγμα, τοπικοί κινηματογράφοι. 
Το ανώτατο ύψος των επενδύσεων δεν μπορεί να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.
Χρηματοδοτούνται υπάρχουσες αλλά και νέες εταιρείες. Για τις ενισχύσεις, τις οποίες όπως προαναφέρθηκε δίνουν τα τοπικά Leader της περιφέρειας, δικαιούχοι είναι τόσο γεωργοί και κτηνοτρόφοι με σκοπό την συμπλήρωση του κύριου εισοδήματός τους αλλά και εκείνοι που θέλουν να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά σε αυτόν τον κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις τοπικές δράσεις στις ακόλουθες περιοχές, όπου παρατίθενται και οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων.
Πρόκειται για:
• Τη Φωκίδα μέχρι τις 20 Μαΐου.
• Την Καβάλα έως τις 18 Μαΐου.
• Την Αχαΐα μέχρι τις 19 Μαΐου.
• Τη Ζάκυνθο έως τις 22 Ιουνίου
• Την Κεφαλλονιά μέχρι τις 22 Ιουνίου.
• Την Πιερία έως τις 12 Ιουνίου
• Τη Χαλκιδική έως τις 15 Ιουνίου.
 
Φωκίδα
Στο πλαίσιο της δράσης προωθούνται επενδύσεις για ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια έως 300.000 ευρώ. Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.
Επίσης δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και του Καν (ΕΚ) 800/2008
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 40%.
Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης εκτός του Δημοτικού Διαμερίσματος Άμφισσας όπου οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν εκτός σχεδίου πόλεως.
Αχαΐα
Η δράση περιλαμβάνει την κατά προτεραιότητα ίδρυση μονάδων που παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν (ενδεικτικά) παντοπωλεία, επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, λιανικού εμπορίου αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, καθώς και κομμωτήρια / κουρεία και δραστηριότητες σε σχέση με τη φυσική ευεξία, χωρίς να αποκλείεται η ενίσχυση και λοιπών μονάδων που δύνανται να ενταχθούν, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος.
Δικαιούχοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που μπορούν να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 60% και το ανώτατο ύψος επένδυσης τα 300.000 ευρώ.
Καβάλα
Ο τριτογενής τομέας δραστηριότητας στην περιοχή LEADER παρουσιάζει γενικά μεγάλα ποσοστά
ανάπτυξης. Ιδιαίτερα οι δραστηριότητες στο εμπόριο και τις υπηρεσίες απορροφούν τη συνεχή έξοδο των παραγωγικών συντελεστών από τον πρωτογενή τομέα, ενώ ολόκληρες περιοχές της περιοχής παρέμβασης έχουν διαφοροποιήσει την εξειδίκευσή τους από την πρωτογενή παραγωγή στον τριτογενή τομέα (χαρακτηριστικό παράδειγμα η δημοτική ενότητα Ελευθερούπολης που καταγράφει 51% του τριτογενή τομέα και 13% στον πρωτογενή στην οικονομική διάρθρωση των Κλάδων της Παραγωγής).
Σκοπός επίσης της δράσης είναι η ομοιόμορφη ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου και του χονδρεμπορίου, και των υπηρεσιών μέσω της ενθάρρυνσης των μελών των αγροτικών οικογενειών να ασχοληθούν με αυτές.
Η δράση αποβλέπει να στηρίξει νέες δραστηριότητες στον τομέα των υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών και υποστηρίζουν την βελτίωση του επίπεδο ζωής των ανθρώπων της Υπαίθρου, όπως δυνατότητες αξιοποίησης ενισχύσεων σε περιπτώσεις όπως παντοπωλεία και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες ειδών λαϊκής τέχνης, κ.λπ.
Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισμών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε ενδεικτικούς κλάδους. Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα. Επιχορηγούνται οι μικρές επιχειρήσεις κατά 60% μέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.
Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης. Στις Δημοτικές Κοινότητες Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο πληθυσμός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι επιτρεπτή η υλοποίηση παρεμβάσεων μόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δημοτικών κοινοτήτων, εφόσον τηρείται η σχετική νομοθεσία σε κάθε περίπτωση.
Ζάκυνθος – Κεφαλλονιά
Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για τη δημιουργία νέων καθώς και για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών οι οποίες θεωρούνται ως πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. Οι επιχειρήσεις αυτές θα ανήκουν σε διάφορους κλάδους με βάση ταξινόμηση ΚΑΔ οι οποίοι αναφέρονται στη γενική περιγραφή του υπομέτρου. Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων αποτελεί το συνολικό τους κόστος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει (επί ποινή αποκλεισμού) τις 300.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50%.
Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της περιόδου εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου. Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Επιλέξιμες Δαπάνες για ενίσχυση
• Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
• Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις κ.λπ. προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης.
• Δαπάνες αγοράς καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.
• Δαπάνες αγοράς λοιπού απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της επιχείρησης.
• Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτη σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
• Δαπάνες προβολής προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
• Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
• Δαπάνες κάλυψης του κόστους μελέτης – εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.